Kraftsamling mot bränderna

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om bränderna mot asylboenden, utredningar av grova våldsbrott och behovet av samsyn i lönefrågan.

 

Svensk polis och hela det svenska samhället står inför en stor utmaning. Det handlar förstås om hur vi ska få stopp på de anlagda bränderna vid asylboenden. Bara sedan i somras har ett tjugotal planerade och bebodda asylboenden utsatts.

Skärpt tillsyn mot bränderna
En del bevis talar för att vissa av bränderna inte behöver vara anlagda, men många av dem är det. Därför har vi nu intensifierat arbetet mot bränderna genom att skärpa tillsynen vid boendena, samordna utredningsarbetet och intensifiera underrättelsearbetet. Vi tar också in polisflygets helikoptrar för att utöva tillsyn från luften med värmekamera. Vi måste nu kraftsamla för att trygga situationen och hitta misstänkta gärningsmän. Jobbar vi metodiskt och systematiskt dras sakta men säkert snaran åt kring dem som har gjort det här.

Utredningar om grovt våld
I veckan var jag i Göteborg. Jag fick en genomgång av en hel del av de utredningar som bedrivs kring grova våldsbrott i region Väst. Jag blir så imponerad av spaningsledningens insatser. Det här är väldigt begåvade arbetskamrater. Många av brotten handlar om vad man skulle kunna kalla gänguppgörelser. Det som slår en är den hänsynslöshet man visar mot varandras liv. Många av de som begår dessa brott har en lång historik i belastningsregistret. Här kan man fundera om vårt straffrättsliga system ger tillräckliga resultat. Om man gång efter gång begår mycket grova brott; ska det finnas någon ytterligare ackumulerad effekt av detta? Jag vet vad många inom polisen tycker i denna fråga.

Tillsammans är bäst
Slutligen måste jag säga något om polisens pågående lönerörelse. Jag hoppas att alla har förstått att inga löner ännu är satta. Det är uppenbart att arbetsgivarkollektivet och polisförbundet behöver utveckla samarbetet när det gäller genomförandet av omorganisationen och i andra frågor. Jag har nu bjudit in Polisförbundets ledning till samtal med nationella strategiska ledningsgruppen. Jag hoppas och tror att det ska leda till att vi tar ett nytt steg i våra relationer. För visst är väl tillsammans bättre än konflikt?