Kängor, vapen och fordon

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om behovet att prioritera bland allt som känns angeläget.

Andra paragrafen i polislagen sammanfattar vad som är polisens kärnuppdrag. Den säger bland annat att polisen ska förebygga, förhindra och upptäcka brott och ordningsstörningar. Vi ska utreda brott som hör under allmänt åtal. Vi ska också lämna allmänheten skydd, upplysningar och hjälp. Utöver ska vi utföra arbetsuppgifter som framgår av flera andra lagar och författningar. Till exempel ska vi utfärda pass och vapentillstånd.

Vardagsproblem skaver


Det här är kärnan i vårt uppdrag. Min uppfattning är att jag och alla andra chefer, inklusive de nationella avdelningarna, har i uppdrag att skapa så bra förutsättningar som möjligt för denna kärnverksamhet. Hur stora brister finns det i vår utrustning, till exempel kängor, uniformer och vapen? Har vi tillräckligt fräscha bilar? Vilka utbildningar saknar vi? Det är frågor där det bedrivs ett frenetiskt arbete för att alla ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Men i vissa avseenden har det gått trögt.

Det är svårt att sortera allt som uttrycks på olika håll och hitta en struktur i det hela. Eller enkelt uttryckt: Var gör vi i ledningen mest nytta? Det är väl för övrigt något som vi alla frågar oss på jobbet med jämna mellanrum. Ekonomi och antal anställda är några premisser. Här är vi på rätt väg. Jag tror och hoppas att vår uppdragsgivare är lyhörda inför våra behov. Som ni vet har vi begärt att få ekonomiska förutsättningar för att kunna bli 3 300 fler polisanställda till år 2020. Vi har redan föregripit riksdagens och regeringens beslut genom att börja anställa fler civila. Vi har också kraftigt ökat intaget till polisutbildningen inför höstterminen 2016 och vårterminen 2017.

”Utrustningsluckor” åtgärdas


I utrustningshänseende har den nya myndigheten haft flera utmaningar. En del utrustning har saknat upphandling vilket har skapat frustration. Men de "utrustningsluckor" som finns blir färre och färre. På it-sidan blir det allt bättre. Nya smarta telefoner kommer ut till arbetskamrater varje dag. Avrapporteringssystemen ska migreras och utvecklas under året.

På utbildningssidan har det ansträngda läget gjort att vi har fått omprioritera och i vissa fall fått skjuta fram utbildningsinsatser. Det måste naturligtvis bli bättre framöver. Som incitament för att attrahera och behålla instruktörer, som bidrar och ansvarar för att utbilda och utveckla kompetensen hos medarbetare inom Polismyndigheten, ser vi över möjligheten att utge ett tidsbegränsat lönetillägg. Mer information kommer inom kort.

Vi strävar på


Det är svårt att driva ett reformarbete och samtidigt få allt att fungera som vanligt. Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair sa nyligen så här om sina erfarenheter av att reformera de brittiska utbildningssystemen:

"My experience of reform is that everybody is in favour in general, but not in particular. When you first propose it, people tell you it’s a terrible thing. When you’re doing it, it’s hell. And after you've done it, you wish you’d done more of it."

Vi strävar på mot bättre tider. Men i den bästa av världar önskar man självklart att det ibland skulle gå fortare och smidigare