Joint patrol i Finland och stenkastning

Rikspolischef Dan Eliasson skriver i sitt veckobrev om samarbetet med finsk polis, arbetsmiljöarbetet och läget i utsatta områden.

I onsdags var jag i norra Finland och medverkade då finsk polis och våra kolleger i region Nord samtränade inför den nya lagstiftning som förhoppningsvis träder ikraft nästa år. Det handlar om gränsnära polisarbete där våra nordiska kolleger kan agera på vårt territorium och vice versa.

Likheter och skillnader

I veckans möte jobbade finsk och svenska poliser sida vid sida för att lösa ett antal svåra arbetsuppgifter. Det handlade bl.a. om suicid och våld i nära relationer. Det var roligt att se våra kollegors entusiasm inför möjligheten att jobba närmare varandra. En slutsats jag drog var att vi naturligtvis är mycket lika varandra, men samtidigt finns tydliga skillnader. Finsk polis har större befogenheter att själva besluta om tvångsmedel där vi måste ha med åklagare. Patrull på plats fattar fler egna beslut där vi har vakthavande befäl som beslutar osv. Där vi verkar vara mer framgångsrika är områden som integreringen mellan ordning och utredning. Våra förstahandsåtgärder verkar ske betydligt tidigare än i Finland. Som vanligt kan vi nog lära en hel del av varandra.

Fler måste satsa i utsatta områden

Jag är mycket bekymrad över våldet i de mest utsatta områdena, inklusive stenkastningen mot våra arbetskamrater. Statsministerns besök i Rinkeby i veckan var viktigt och klargörande. Mer resurser till polis behövs, men också mer satsningar på jobb och utbildning. Från vår sida jobbas det hårt i dessa områden. Brottslingar ska lagföras samtidigt som långsiktigt förtroende ska byggas. De ansvariga i respektive lokalpolisområde har stora utmaningar att här hitta rätt balans.

Arbetsmiljön viktig

De extra pengarna som kommer och som ska ge fler poliser måste i stor utsträckning styras mot dessa områden. Vi måste få fler arbetskamrater. Den nationella skyddskommittén arbetar också med frågan. Den leds av Noa-chefen Mats Löfving och innehåller representanter från samtliga arbetstagarorganisationer. De har beslutat att utsatta områden är ett av fyra områden som ska prioriteras särskilt i arbetsmiljöarbetet, både på nationell och regional nivå. Det gäller arbetsmetoder men också utrustning. Exempel på det senare är förstärkta bilrutor för att minska riskerna vid stenkastning. Det är mycket viktigt att vi driver på detta arbete. Arbetsmiljön för våra arbetskamrater i utsatta områden är alltför ofta oacceptabel. Jag tror därutöver att vi måste vidga våra vyer i dessa avseenden. Kan vi lära av andra länder med liknande utmaningar, exempelvis Holland, Storbritannien och Frankrike?

Ok till kamerövervakning

Igår kom samtidigt ett domslut som ger oss ytterligare ett verktyg att säkra ordning och trygghet i några av våra mest utsatta områden. Kammarrätten i Stockholm beslutade att ge polisen tillstånd att kameraövervaka Rinkeby centrum, Tenstaplan och Tenstagången i Stockholm. Tillståndet gäller dygnet runt under två år. En bra och viktig dom som kommer att underlätta vårt arbete.

PS. Det kommer viktiga nyheter om lönerörelsen på måndag. Informationen kommer att läggas ut i våra interna och externa kanaler. DS.