It-säkerhet under luppen

Polisers arbetsmiljö och veckans medierapportering. Läs rikspolischefens veckobrev.

 

Jag skrev i förra veckans veckobrev om hot och våld mot våra kollegor. Men det här är så viktigt att jag vill ta upp det igen.

Vardagsarbetet viktigt

Ofta dyker diskussionen om hot och våld mot poliser upp när det inträffar allvarligare händelser. Men det också viktigt att vi lägger in en högre växel i det dagliga arbetet för en bättre arbetsmiljö. I en lyssningsvärd ljudpodd med regionchefen Ulf Johansson och huvudskyddsombudet Manuel Firpo lyfter de fram att attityden mot polisen rent generellt har blivit tuffare. Här finns ett viktigt arbete att göra. Fler chefer borde oftare ställa frågan som Ulf ställer till Manuel: Vad behöver ni för att kunna verka på ett bra och tryggt sätt? Från deras samtal är det uppenbart att vi behöver göra mer när det gäller kontinuerliga insatser kring utbildning, debriefing och hälsofrämjande aktiviteter. När vi snart går in i en period med alltfler nyutbildade poliser tror jag att det viktigt att vi främjar en kultur i myndigheten som motverkar en normalisering av hot och våld. Men för att kunna vidta rätt åtgärder måste vi ha ett bra faktaunderlag. Därför är det viktigt att poliser anmäler det som de utsätts för. Hot och våld mot våra kollegor får aldrig bli ett normaltillstånd.

It-säkerhet under luppen

Veckan har präglats mycket av medierapporteringen kring säkerheten i våra it-system. Det är bra att vår samhällsviktiga verksamhet granskas hårt i medierna. Jag vill återigen upprepa att polisen inte har brutit mot eller agerat i strid med säkerhetsskyddsförordningen och säkerhetsskyddslagen. Polisen har inte heller agerat på ett sådant sätt att hemliga personuppgifter om polisanställda eller deras anhöriga har läckt ut till obehöriga. Polisens skyddsvärda uppgifter är väl skyddade. Inga polisanställda behöver känna en oro för att personuppgifterna i vårt Palasso-system kan ha röjts. Detsamma gäller också den information som Transportstyrelsen har haft tillgång till. En pågående översyn visar att det inte finns några indikationer på att känsliga uppgifter har spridits vidare till obehöriga genom Transportstyrelsens agerande. Känn er trygga i detta.

Sekretessen försvårar

Naturligtvis leder en sådan här granskning till att det ställs krav på att Polismyndigheten och att jag personligen kommenterar frågorna. När detta startade var jag i holländska Haag på ett Europeiskt rikspolischefsmöte. Jag beslutade att lämna mötet i förtid för att jag ville möta medierna och kunna svara på deras frågor. Som så ofta blev det tydligt att vi har ett dilemma med all den sekretess som omgärdar vår verksamhet. Frågor om säkerheten i våra IT-system kan dessutom röra sekretess som omfattar rikets säkerhet. Därför måste vi ha en försiktighetsprincip kring hur vi uttalar oss. Säger vi för mycket kan det äventyra vår informationssäkerhet. Säger vi för lite kan vi uppfattas som slutna och en bild av läget skapas som vi har svårt att påverka. Här finns inga enkla lösningar för att öka transparensen om hur vi arbetar. Jag tror istället att det handlar om ett idogt arbete där vi säger så mycket vi kan och pedagogiskt förklarar varför vi inte kan säga mera. Vill ni se hur vi har försökt med det denna gång, läs gärna våra kommentarer.

Intensivt år väntar

Jag tror att det kommande året blir väldigt intensivt. Det märks på flera sätt i det offentliga samtalet. Det är tidvis svårt att få genomslag för korrekta fakta samtidigt som det snabbt ställs krav på åtgärder och ansvarsutkrävande. Det är en verklighet som vi måste förhålla oss till. Vi kommer att granskas för våra ingripanden, våra utredningar, vår tillståndsgivning eller som nu senast vår it-säkerhet. Samtidigt tror jag att vi själva kan bidra mer till en konstruktiv granskning. Här måste vi hjälpas åt i verksamheten för att hänga med i dagens snabba nyhetstempo. Vi ska vara tillgängliga och ge så mycket fakta som möjligt för att ge medierna ett bra underlag i deras arbete. Det är något vi tillsammans måste jobba vidare med.

Gränskontrollernas framtid

I veckan har det kommit signaler från EU-nivå om att Sverige inte kommer få fortsätta genomföra gränskontroller vid inre gräns. Nuvarande beslut från regeringen går ut den 12 november. Det är i dagsläget svårt att bedöma vad som kommer att hända då. Det är säkerhetsläget i november som ligger till grund för det beslut som regeringen eventuellt fattar då. Men vi har självklart en löpande dialog med regeringen i frågan. Jag ska återkomma så snabbt vi får besked om framtiden för gränskontrollerna. Det här är inte minst viktigt för alla er som arbetar med gränskontrollerna.