Intensivt år väntar

Träff med kollegor i Finland och kommande års stora utmaning. Läs rikspolischefens veckobrev.

En stor del av denna vecka har jag spenderat i Levi norra Finland tillsammans med mina nordiska rikspolischefskollegor. Vi hade också besök av chefen för Interpol. Det var mycket spännande diskussioner i flera olika frågor. Vi pratade bland annat om den IT-relaterade brottslighetens utveckling. Diskussionerna visade att detta är en betydligt större utmaning än vad många av oss inser. För mig är det uppenbart att många av våra kommande satsningar måste riktas mot IT-relaterad brottslighet.

Arbete med drönare

Vi träffade också poliser på plats i finska Lappland. De visade bland annat att de hade kommit långt i arbetet med drönare. Med vanliga enkla standardmodeller kunde de snabbt göra eftersök över mycket stora ytor. Våra finska kollegor har kommit långt här. Däremot hade de nästan inga lösningar för att slå ut drönare, så kallade anti-drönarsystem. Här ligger faktiskt svensk polis i frontlinjen jämfört med våra kollegor i övriga Europa.

Vi måste hjälpas åt

Det rör sig inom politiken på många sätt och det kommer att påverka oss framöver i flera avseenden det närmaste året. Den stora händelsen är naturligtvis det kommande riksdagsvalet som sannolikt kommer att innebära många utspel och diskussioner om vår verksamhet. Valet är också en stor operativ händelse där vi nu går in i ett mer skarpt läge. Ett exempel på den typ av händelser vi kan komma att möta är den stora demonstration som väntas genomföras i samband med bokmässan i Göteborg i slutet av september. Vi kommer nog att få se mer av detta under det kommande året. Göteborg är också värd för ett EU-toppmöte i november. Allt detta slukar resurser. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att för att lösa vårt viktiga uppdrag att garantera mötesfriheten samtidigt som vi säkrar ordning och säkerhet.

Ekonomiskt besked

Apropå politiska utspel gick regeringen i helgen gick ut med beskedet att polisen tillförs drygt 7 miljarder kronor till år 2020. Det är så klart mycket glädjande. Vi har redan satt igång ett arbete med att analysera innebörden av detta långsiktiga besked.