Intensiv start på året

Om stenkastning mot poliser och våra utredningsresultat. Läs rikspolischefens veckobrev.

Även om rapporterna säger att jul- och nyårshelgen har varit relativt lugna har det skett saker som berör våra medarbetares arbetsmiljö som gör mig oroad. Den ena händelsen rör den handgranat som detonerade utanför polishuset i Katrineholm under nyårsnatten. Som tur var fanns ingen av våra anställda på plats och inga andra människor skadades heller. Det här är en mycket allvarlig händelse som återigen lyfter behovet att vi fortsätter arbetet med att se över säkerheten kring våra lokaler och värna arbetsmiljön för alla våra arbetskamrater. Det visar också behovet av skärpt lagstiftning för alla brott som involverar grova vapen och sprängmedel.

Även poliser måste få skadestånd

När det gäller vår arbetsmiljö finns det ytterligare en händelse som jag vill kommentera. Det berör visserligen en händelse som ligger längre tillbaka i tiden, men där en dom nyligen kom i tingsrätten. Det handlar om de arbetskamrater i Tensta i Stockholm som fick stenar och flaskor kastade mot sig vid ett ingripande. Utan att kommentera det enskilda fallet och tingsrättens bedömning: Om våra kollegor utsätts för uppenbara brott och inte är berättigade till skadestånd för kränkningen är det fel på systemet och då måste det åtgärdas. Jag avser att föra samtal med berörda statsråd om detta.

Folk och försvar

I veckan var jag på den årliga konferensen Folk och försvar i Sälen. Många frågor från media och politiker som handlade om vår omorganisation, den ökande otryggheten, läget i utsatta områden etc. Jag tycker det är särskilt besvärande att tryggheten alltmer blir en könsfråga. Att kvinnor känner mer otrygghet än män måste tas på stort allvar. Vi som myndighet måste rannsaka oss själva om hur vi kan bidra till att vända utvecklingen. Jag fick också tillfälle att hålla ett anförande om våra resultat och utmaningar, inte minst mot bakgrund av vår mycket omfattande omorganisation. I övrigt handlade konferensen självklart mycket om säkerhetsläget i Europa och utvecklingen i Ryssland. Det är bra att politikerna är engagerade i att stärka försvaret, men vi får samtidigt inte glömma att samhället har en motståndare här och nu i den grova våldsbrottsligheten som kräver ännu större uppmärksamhet. Jag tänker klargöra våra behov för detta i vårt kommande budgetunderlag till regeringen.

Våra utredningsresultat

I veckan presenterade vi också våra utredningsresultat för 2016, vilket skapade stor uppmärksamhet. Nedgången på 10 procent i antalet redovisade ärenden är självklart inget vi kan vara nöjda med. Samtidigt finns tecken på en ljusning. September och oktober blev några riktigt svaga månader, men det följdes och av ett något bättre november och en decembermånad som var årets bästa om man jämför med 2015, när man rensar statistiken från bedrägerier. Vi måste lägga stort fokus på denna fråga under hela 2017.

Möte med ministern

Resultatnedgången ledde till en intensiv politisk debatt. Ett resultat av den var att inrikesministern har kallat in mig för ett möte nästa vecka för att diskutera resultatet och våra åtgärder. Jag känner mig trygg inför det och anser att vi har mycket positivt att redovisa. Vi har slutfört omorganisationen, vi har blivit fler i utsatta områden, vi har ökat tillgängligheten på telefon och vi ser tecken på en vändning i utredningsresultaten. Jag ser fram emot att presentera det för ministern. Jag ska också framföra att politikerna måste fortsätta arbetet för att ge oss bästa möjliga rättsliga förutsättningar. Jag ser här ett stort hot i EU-domstolens beslut i frågan om telebolagens datalagring. Detta måste lösas brådskande.