Hur stödjer vi brottsoffer?

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om stödet till brottsoffer, domen för granatattacken mot en polisbuss och ledningens möte med Polisförbundet.

I veckan träffade jag företrädare för Brottsofferjouren Sverige, vilket är den organisation som organiserar alla lokala brottsofferjourer. Ordförande är en gammal bekant, tidigare åklagaren Sven-Erik Alhem. Vi diskuterade polisens arbete med brottsoffer.

En fråga var om vi i polisen förmedlar brottsoffer till brottsofferjourerna i tillräcklig utsträckning. Vi kan förmedla kontakt när brottsoffer har medgivit det. Det är därför viktigt att inte bara informera om att det finns stöd, utan även fråga brottsoffer om de önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet. Sedan några år har vi förmedlat allt färre, andelen har minskat från 4,9 procent år 2012 till 2,8 procent år 2015. Varför är det på detta sätt? Ett skäl kan vara att förunderökningskungörelsen inte är bindande och att det därför inte är ett krav att vi förmedlar.

Ligger i vårt intresse
Här undrar jag om vi tänker rätt. Jag tror att ett tryggt och välinformerat brottsoffer ger bättre förutsättningar för rättsprocessen. Det kanske till och med är en viktig faktor för att utveckla utredningsresultaten? Är det kanske också så att brottsoffer som behandlas väl skapar högre förtroende för oss? Finns det egentligen några argument mot att ge brottsoffer allt stöd vi mäktar med och att förmedling till brottsofferjourer är ett enkelt steg i den riktningen? Många frågor att fundera över.

Med det sagt menar jag inte att vi är dåliga på detta. Tvärtom så imponeras jag av vårt bemötande till utsatta människor när vi möter dem i verkligheten. Däremot är jag osäker om vi har samma servicenivå och omsorg när vi möter brottsoffren på telefon, via mail eller skriftligen.

Dom i polisbuss-attacken
I veckan kom domen från tingsrätten efter handgranatsattacken mot en polisbuss i Tumba. Domstolen ansåg inte att det var styrkt att det var den åtalade som hade kastat handgranaten, trots att det fanns dna-spår. Eftersom det här ärendet är viktigt för oss hoppas jag att åklagaren noggrant överväger om domen bör överklagas.

Möte med polisfacket
Igår kväll hade strategiska ledningsgruppen och ledningen för Polisförbundet ett gemensamt möte. Det blev bra diskussioner och vi enades om att vi ska utveckla samarbetet inom ramen för MBL. Därutöver är tanken att vi gemensamt med de övriga arbetstagarorganisationerna ska ta fram en idéskiss för hur arbetet med att ta fram ett samverkansavtal kan se ut. Det här var viktiga framsteg i vår samverkan.