Hur sätts polisens löner?

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om att det är viktigt att polisen för en diskussion om polisers arbets- och lönevillkor.

Som rikspolischef får jag många frågor från olika håll i en mängd olika ämnen. Ibland får jag brev eller hälsningar. Ibland dyker det upp öppna brev från polisanställda. Just nu är lönefrågan inom polisen aktuell eftersom vi befinner oss i en lönerevision.

I ett nytt inlägg i Polistidningen skriver en polis om sin tillvaro som polis och om löneutvecklingen. Personligen tycker jag det är bra att det finns en intern diskussion kring vår lönepolitik. Jag ser heller inga problem i att det förs en offentlig diskussion kring detta.

I inlägget behandlas flera svårigheter i polisens pågående ombildning. Vi genomför nu den största omorganisationen i statlig förvaltning på 50 år. Det är naturligt att det dyker upp många frågetecken och att många medarbetare känner en viss oro. Jag har en stor förståelse för detta.

Till dig som har skrivit inlägget: Många av dina frågor handlar om löner. Men eftersom vi nu befinner oss i en förhandling i denna fråga med arbetstagarorganisationerna är det varken lämpligt eller möjligt för mig att ge mig in i en publik diskussion kring detta. Även om jag gärna skulle vilja det, förhindrar den pågående förhandlingen en öppen dialog.

Det finns många frågor i inlägget och de får en viktig inramning och en del svar om man tar del av fakta kring om hur lönebildningen ser ut i staten och i den nya polismyndigheten. Läs gärna dokumentet Så här arbetar vi med lönebildning i Polismyndigheten. Det svarar inte på allt, men ger vissa svar och sätter flera frågor i ett sammanhang.

Jag tycker det är bra att vi vågar prata om detta inom polisen. Att det förs en öppen diskussion om villkoren för polisanställda. Men för närvarande måste vi låta förhandlingen ha sin gång. Utan att föregripa något: En förhandling innebär i regel att man inte får igenom alla sina krav. Men jag vill att du ska veta att jag lyssnar på och tar till mig dina synpunkter. Jag hoppas också att du och dina arbetskamraters lust att fortsätta med ert samhällsviktiga uppdrag består även efter denna lönerevision.

Tack för dina synpunkter!