Hur långt kan vi nå?

Besök i Ronneby och Karlskrona, nyttan med ny teknik och ny kommunikationsdirektör klar. Läs rikspolischefens veckobrev.

I veckan gjorde jag ett verksamhetsbesök i lokalpolisområde Karlskrona. Vi pratade särskilt om situationen Ronneby, som är ett lugnt samhälle där det på kort tid har utvecklats ganska grov kriminalitet.

Tufft läge i Ronneby


Ronneby påverkas så klart av läget i region Syd som man tillhör. Gränskontroller och omfattande dödligt våld har gjort att en del av regionens resurser har behövt flyttas till Malmö. Det här har varit helt riktiga beslut. Samtidigt har det fått oönskade konsekvenser. Vår polisiära numerär i till exempel Ronneby har varit för liten. Under våren och försommaren försöker regionen nu påverka det genom att fylla på med nya poliser till lokalpolisområdet. Jag träffade också kollegor som arbetar med utredningar av bland annat brott i nära relationer, ingripandepoliser och kommunpoliser. Det var bra och engagerade kollegor som har jobbat i motvind ett tag. Jag hoppas att det lättar framåt sommaren.

Ny kommunikationsdirektör


I veckan har jag beslutat att Carola Määttä får den vakanta tjänsten som kommunikationsdirektör inom Polismyndigheten. Jag känner Carola sedan tidigare då hon under tre månader arbetade som kommunikationsdirektör på Försäkringskassan innan jag blev rikspolischef. Hon kommer med sina erfarenheter från både privat och offentlig sektor att kunna tillföra mycket till vår verksamhet. I rekryteringen har vi följt vår vanliga rutin för strategiska chefer med kravprofil, tester, kompetensbaserad intervju och en anställningsnämnd som rangordnade kandidaterna. Även arbetstagarorganisationerna har deltagit och varit stöttande i processen. Stort tack till HR för det professionella rekryteringsarbetet för denna tjänst. Jag vill också rikta ett stort tack till Birgitta Dunér som har gjort ett mycket bra arbete som tillförordnad kommunikationsdirektör under denna tid.

Ny teknik banar väg


Digitalisering är numera en central strategi i polismyndighetens metodutveckling. Ett konkret exempel där ny teknik och digitala plattformar banat vägen för utveckling av polisiära metoder är arbetet mot så kallade bilmålvakter. Genom smarta telefoner och en särskild app kan poliser ute på fältet numera snabbt göra slagningar på en bil för att kontrollera parkeringsskulder. Resultatet av det är slående. Polisen i Storgöteborg har till exempel hittills i år kunnat bärga 139 bilar med parkeringsskulder. Vinsterna av detta är uppenbara. Skrotfärdiga bilar som skapar otrivsel försvinner, många kriminella förlorar ett brottsverktyg och de som bor i området får fler parkeringsplatser. Vilket enkelt sätt att öka livskvaliteten i området! Vi har nu också ett nationellt metodstöd för att arbeta mot bilmålvakter.

Mejl från en nyanställd


I veckan fick jag ett glädjande mejl från en medarbetare som har arbetat inom polisen i drygt två månader och som tidigare har arbetat vid en annan statlig myndighet:

"Det jag vill framföra till dig är att bemötandet på myndigheten är mycket positivt och jag trivs så bra att jag kommer att stanna här länge. Sektionen jag arbetar på är fantastisk och vi har många engagerade och duktiga medarbetare!"

Det är ingen hemlighet att vi inom polisen har gått igenom två tunga år och att vi har det kämpigt i flera avseenden. Samtidigt finns det en stark inneboende kraft inom myndigheten som jag ofta slås av och som också denna medarbetare verka känna av. Vi har många engagerade kollegor med en stark vilja att bidra till samhällsförändring. Får vi ur all denna kraft inom hela polisen kan vi nå hur långt som helst.

Ännu ett terrordåd


I veckan drabbades Europa av ett nytt dödligt terrordåd. Man vänjer sig aldrig med bilderna av döda och skadade människor. Självklart känner vi extra för den kollega i London som fick sätta livet till i detta attentat. Dådet är ytterligare en påminnelse om att hotet från terrorn finns där hela tiden. Det enda vi kan göra är att fortsätta förstärka vår terrorförmåga och vara beredda på det värsta.