Grundverksamheten måste stärkas

Rikspolischefens veckobrev: Besök hos tyska kollegor, ledningsgrupp i Jönköping och om Kevin-fallet.

 

I veckan var jag på besök i Tyskland. Jag träffade mina kollegor vid Bundeskriminalamt (federala kriminalpolisen) och Bundespolizei (federala ordningspolisen). Jag mötte även företrädare för polisen i Berlin. Vid mötena delade vi erfarenheter i arbetet kring bland annat terrorism, grov organiserad brottslighet, utsatta områden och gränspolisfrågor.

Likheter i Tyskland

Som alltid när man träffar företrädare för stora länder slås man av deras starka resurser. Men känslan efter besöket var att utmaningarna är likartade och att vi möter dem på ett ganska likartat sätt. Visserligen har tyskarna en federal struktur med autonoma och självständiga myndigheter i sina delstater. Men man försöker också skapa nationell samsyn i de stora frågorna. Här är skillnaden stor jämfört med hos oss. Vi kan snabbare och enklare fatta beslut om vad som är nödvändigt utifrån nationella behov. Min bild var att tyskarna är mycket bekymrade över migrantsituationen i Europa. De följer utvecklingen i omvärlden, inklusive Sverige, mycket noggrant. När det gäller terror framförde mina kollegor, som många andra gjort, sin beundran över hur svensk polis hanterade attentatet på Drottninggatan. Ta åt er av det!

Vi ska använda våra förmågor

Onsdag till torsdag hade ledningsgruppen möte i Jönköping. Det var framförallt två frågor som stod på dagordningen. Hur ska vi jobba i utsatta områden framöver? Och om vi ska växa enligt politikernas önskemål, hur och på vilka områden ska vi växa? Det blev bra diskussioner. Innan midsommar ska vi fastställa rapporten om vilka områden som ska betecknas som utsatta och särskilt utsatta. Sedan måste regionerna fundera på hur de kan förstärka insatserna i områdena. Både av egen kraft och i samverkan med andra. Här har vi flera viktiga förmågor vi ska använda. Vi har kunskap om arbetsmetoder som fasteorin. Vi kan använda utredningsverksamheten på ett offensivt genom ärendesamordning. Vi kan använda samarbetet med andra myndigheter i den lokala GOB-satsningen med mera. Mer om detta senare.

Viktig framtidsdiskussion

I vår framtidsdiskussion enades vi om att det finns två olika tidsperspektiv. Först måste vi göra kraftfulla förstärkningar i grundverksamheten. Vi är inte tillräckligt starka i de delarna. Vi måste också ta höjd för samhällsutvecklingen fram till år 2025. Vad kommer det att krävas av oss då och hur ska vi ta höjd för det? En del av ledningsgruppen jobbar vidare med frågan till vårt möte i augusti. Efter det ska diskussionen under hösten föras i alla delar av polisen. Det är oerhört viktigt att få in organisationens samlade kunskap och erfarenhet i det arbetet.

Kevin-fallet

Slutligen några ord om det som i media kallas fallet Kevin. Jag tänker inte gå in och recensera hur våra kollegor arbetade för 20 år sedan. Det är andra institutioners och rättsliga instansers ansvar att göra. Däremot är det viktigt att vi ger varandra stöd när kollegor hamnar i strålkastarljuset. Vi måste komma håg att vi fortfarande är arbetskollegor och har ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö. Jag har själv pratat med regionledningen och känner mig trygg i deras åtgärder. De har från första början sett till att berörda chefer tar hand om de som kritiseras.