Ge omorganisationen en chans

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om arbetet mot narkotika i den nya organisationen.

När detta publiceras är jag på väg till Göteborg för att prata inför Svenska narkotikapolisföreningen. För 30:e gången i ordningen håller de sin årliga konferens. Imponerande! Jag ska prata om arbetet mot narkotika i den nya organisationen. Utgångspunkten för omorganisationen är att resurserna ska flyttas närmare medborgarna. Det kräver att fler medarbetare arbetar i lokalpolisområden. En slutsats är att vi då inte kan binda upp för mycket resurser i olika specialistgrupper.

Mer kompetens längst fram

Att splittra specialistgrupperna har så klart ifrågasatts. Men i arbetet mot narkotika finns det goda skäl att gå i denna riktning. Dagens brottslingar blir i allt högre utsträckning multikriminella. Det kräver att vi arbetar gränsöverskidande med många olika problemområden samtidigt och inte enbart mot specifika brottstyper. Jag tror också att det finns ett behov att decentralisera kompetensen. Brå kom i veckan till exempel med en rapport som visar att det finns alltför stora regionala variationer för de prover vi tar vid misstankar om ringa narkotikabrott.

Men narkotika är ett svårt kapitel i vår nya organisationsstruktur, det finns även andra områden. Det här är en av de frågor jag ska sätta högst på utvecklingsagendan när reformen är genomförd. Ser vi att den nya organisationen har försvagat vår förmåga på något område får vi göra justeringar. Men innan vi ändrar något måste reformen ges en chans att verka fullt ut.

Skönt med chefer på plats

Under veckan har jag också varit på två chefsmöten. I region Syd träffade jag en stor del av cheferna i regionen. Jag träffade också de flesta cheferna vid ekonomiavdelningen på Polishögskolan. Det känns skönt att nästan alla nya chefer nu är på plats. Det skapar en stabilitet och trygghet inför våra kommande utmaningar när vi har ordinarie laguppställning på plats.

Jag har också besökt polisområde Södermanland och träffat arbetskamrater i Eskilstuna. Jag blev så glad av samtalet med Bosse, Therese och Anna som jobbade på utredningssektionens grupper för grova brott och våld i nära relationer. För mig är det tydligt att det finns tecken på att utredningsresultaten är på väg att vända uppåt. Utredningssektionen hade hittills i år fler levererade förundersökningar och minskade balanser jämfört med samma period förra året. Bra jobbat!


Läs mer
Provtagning vid misstanke om ringa narkotikabrott (Brå-rapport)