En oacceptabel attack

Attack mot polischef, fler biträdande chefer och ökade resursbehov. Läs rikspolischefens veckobrev.

 
I veckan blev en av våra arbetskamrater utsatt för ett sprängattentat i anslutning till sin bostad. Ingen blev fysiskt skadad, men det är klart att det påverkar både de direkt berörda och alla oss andra på ett eller annat sätt. Som arbetsgivare finns det bara ett förhållningssätt i detta läge. Maximalt stöd till de som utsätts och all kraft på att finna de skyldiga. Vi jobbar enligt dessa principer och jag följer både skyddsfrågan och utredningsfrågan. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen: Alla ansträngningar görs för att skydda våra medarbetare och se till att de skyldiga lagförs. Det gäller alla, oavsett om man är chef eller inte.

Kostsamma utmaningar


Den här veckan har annars handlat mycket om budgetunderlaget som ska lämnas in till regeringen den 1 mars. Budgetunderlaget är det dokument där vi talar om för regeringen vilka resursbehov vi ser inför kommande år. Som ni vet har vi redan berättat att vi avser att växa med ytterligare 1 500 poliser och 1 300 civilanställda till år 2020. Jag tror vi alla känner oss hårt ansträngda över hela linjen. Befolkningen har ökat med en halv miljon de senaste 5-6 åren, vilket automatiskt ökar våra behov. Den trenden fortsätter dessutom och år 2024 beräknas vi vara 11 miljoner invånare i landet. Vi måste naturligtvis få växa för att möta den utvecklingen.

Utöver det har vi den problematiska utvecklingen i de utsatta områdena och nya former av IT-relaterad brottslighet, det gäller både bedrägerier och sexuella övergrepp mot barn via internet. Vi ser också att det stora flyktingmottagandet inte bara ger ökad belastning i form av gränskontroller, verkställigheter och ordningsproblem vid asylboenden. Detta leder också till brottslighet i våra förorter och stadskärnor. Precis som vid asylboendena är det ofta kopplat till unga män med stor social utsatthet och svaga familjeband, där många helt saknar anhöriga i Sverige. Vi ska vara tydliga med alla våra behov till regeringen.

Ökat chefsstöd


I veckan har vi haft ett möte med ett antal chefer om vårt framtida ledningsstöd. Detta är en del i uppdraget från vår åtgärdsplan att se över organisation och arbetssätt i den nya myndigheten. Ni vet att på en del håll, främst på stora lokalpolisområden, har cheferna ett stort antal personer som arbetar under dem. Vi hade en bra diskussion vid mötet. Det som de flesta tidigare såg som en självklar lösning, det vill säga biträdande chefer, var inte längre lika självklart. En del chefer har börjat arbeta med olika former av koordinatorer – operativa, underrättelse och administrativt – inom ramen för stöd och service och vill fortsätta med det.

Förslaget från gruppen blev att vi ska fortsätta att organisera ledningsstödet på det sättet. Men på de områden där det undantagsvis är nödvändigt bör regionpolischeferna få mandat att fatta beslut om biträdande chefer. Det gäller framför allt på lokalpolisområden, men kanske även på sektionsnivån. Vi ska nu processa de här förslagen för att kunna fatta beslut om några veckor.

Vänder det nu?


Slutligen några ord om utredningsverksamheten och våra resultat. Som ni alla vet har det varit rätt mycket uppståndelse kring denna fråga. Själv har jag känt mig trygg i förvissningen om att våra åtgärder ska ge resultat. Fler anställda som jobbar med utredningar, ny teknik och ett kraftfullt metodutvecklingspaket ska göra skillnad. I slutet av året såg vi tecken runt om i landet att saker kanske var på väg och att den långsiktiga trenden med sviktande verksamhetsresultat var på väg att vända. Våra preliminära januariresultat visar att denna trend fortsätter. Bra jobbat! Nu gäller det att hålla i och visa att vi är den generation polisanställda som faktiskt vände den historiskt negativa trenden.

Dan Eliassons signatur