Rikspolischef Dan Eliasson: "Det goda ska ha övertaget"

Stora organisationer måste alltid ha en klar målbild av var verksamheten är på väg och hur den ska uppnå sina mål.

Som ni vet är polisens nya verksamhetsidé: Närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder vi det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati. Den tål att upprepas.

Nu har vi också en verksamhetsplan för åren 2015-2016. Den består av några olika delar. Först har vi övergången till regionledningscentraler, den geografiska ombildningen och flytten av resurser till lokalpolisområden. Det senare påbörjas redan under våren 2015.

Vi ska också utveckla verksamheten. Det gäller vår utredningsverksamhet, arbetet mot grov organiserad brottslighet och skyddet för grundläggande fri- och rättigheter. I det senare ingår arbetet mot hatbrott, men även skyddet av politiker och journalister. Vi gör också interna satsningar. Mobila it-lösningar ska kraftfullt förenkla arbetet för er i yttre tjänst. Medarbetare ska också i större utsträckning få vara med och utveckla verksamheten.

Se där. Börjar konturen av den nya Polismyndigheten ta form? Eller är det fortfarande ett luftslott som varken känns igen i vår egen organisation eller utanför? Jag hoppas att alla börjar se konturerna av det nya. Bygget inför framtiden.

En viktig fråga i verksamhetsplanen är att utveckla arbetet mot grov organiserad brottslighet. I höstas visade en rapport från dåvarande Rikskriminalpolisen att ett 50-tal bostadsområden i landet är särskilt utsatta för grov brottslighet. Grovt kriminella har ett starkt inflytande i områdena – polisen har svårt att verka i områdena, vissa allvarliga brott anmäls inte och när det väl görs tvekar många att vittna. I flera områden finns en oroande tillgång till militära vapen.

Det går att diskutera problemets omfattning. Rikskriminalens rapport hade till exempel ingen enhetlig definition om vad som krävdes för att ett område skulle räknas som särskilt utsatt. Rapporten ska därför uppdateras under våren.

Men det råder ingen tvekan om att problemet är allvarligt. Att upprätthålla respekt för lag och ordning och att verka för allmän trygghet – det är tveklöst polisens viktigaste uppdrag. Ambitionen här är glasklar. Det offentliga och polisen ska ta tillbaka ”förlorade” områden. Samhällets goda krafter ska ha övertaget mot de som vill bryta mot denna ordning.

Flera av de strategiska initiativ som nu beslutats skapar bättre möjligheter att motverka grov brottslighet. Omflyttningen av resurser till lokalpolisområden innebär fler poliser som arbetar lokalt och blir experter på sitt område. Satsningen på medborgarlöften utvecklar vår samverkan med kommunerna.

Med polisens nationella operativa avdelning får vi nationell muskelkraft att gå mot strategiskt viktiga individer. Andra exempel är de regionala aktionsgrupperna, operativa rådet och samverkansrådet mot grov organiserad brottslighet där tolv myndigheter deltar.

Som ni märker är utmaningarna många. Men vi har en målbild, flera ambitiösa satsningar och många engagerade medarbetare. Det kommer att räcka långt. Mycket långt.

Dan Eliassons signatur

Fler inlägg från Dan Eliasson