Det dödliga våldet måste få ett slut

Förslag om mängdbrotten, arbetet mot dödligt våld och ny skjuts i miljöarbetet. Läs rikspolischefens veckobrev.

Ingen har väl undgått diskussionen om våra utredningsresultat som har försämrats sedan år 2010. De flesta har säkert också noterat att en del anser att jag bör ta ansvaret för att utvecklingen inte har vänt de senaste två åren, trots att vi varit mitt i en stor omorganisation. Jag tänker inte ducka för mitt ansvar. Samtidigt är kunskap och erfarenhet tydlig – man förbättrar inte sina resultat under en stor omorganisation. Däremot är jag helt övertygad om att vi kommer att vända utvecklingen under 2017. Vi ser redan hur den negativa trenden har brutits i delar av Polissverige.

Bra idéer i Göteborg

I veckan var jag i Göteborg och Malmö för att bland annat diskutera vår förmåga att hantera mängdbrott. I Göteborg träffade jag utredare, förundersökningsledare, gruppchefer och lokalpolisområdeschefer. De vittnade om att en del saker börjar gå åt rätt håll i utredningsverksamheten. Många bra idéer presenterades. Rollen att både vara gruppchef och förundersökningsledare är svår tyckte en del. Vår administration blir bara värre och värre varje år. Att inrätta en förenklingskommission var ett annat förslag. Vite för de som inte inställer sig till förhör var ett tredje.

Det är glädjande att höra alla idéer om hur vi kan förbättra oss ytterligare. Utan att på något sätt rubba kraften i de åtgärder vi redan har vidtagit, tror jag att det är viktigt att vi fortsätter arbetet med ta nästa steg i att utveckla utredningsarbetet. Nationella operativa avdelningen är en självklar färdledare, men personal i utredningsverksamheten i regionerna måste också vara viktiga aktörer i detta arbete.

När kraven på oss att förbättra utredningsresultaten ökar märker jag en del oro över att vi ska hamna i gammalt tänk om "pinnjakt". Dit ska vi inte. Enkla ärenden för statistiska ändamål hjälper inte de brottsutsatta. Det hindrar inte att vi måste ha en förväntan om att vi ska producera fler ärenden än tidigare. Vi har nu tagit in mer civil kompetens, vi jobbar med tekniska förbättringar och vi har ett brett metodutvecklingspaket. Det kommer att ge bättre resultat.

Stor kraft i Malmö

I både Göteborg och Malmö fick jag föredragningar om de viktigaste mordutredningarna, där de flesta kopplas till gängmiljöerna. I Malmö mötte jag en annan bild än tidigare. Mer kraft och mer resurser ägnades åt denna typ av brott jämfört med tidigare. Regionala och nationella förstärkningar gör tydlig skillnad. Det hindrar inte att det fortfarande finns brister att åtgärda, till exempel är operativa analytiker en bristvara i hela Polissverige. Det är självklart att samhället måste få stop på det dödliga våldet. Vi har en självklar roll i detta arbete.

När våra utredningsresultat nu sakteligen vänder till det bättre är jag övertygad om att förmågan att utreda dödligt våld blir mycket viktigt i resultatbedömningen. Men ännu viktigare är naturligtvis att vi måste få stopp på dödandet. Unga människor med livet framför sig dödas ibland på grund av oerhört banala skäl. Nära och kära får livslång sorg. Mitt besök i Göteborg och Malmö ger hopp om framgång i ganska många av de ärenden vi nu jobbar med.

Miljöarbetet på frammarsch

Till något helt annat. Som den största statliga verksamheten ska vi inom polisen försöka vara ett föredöme när det gäller vår miljöpåverkan. Av förklarliga skäl har detta hamnat lite i skymundan under den mest intensiva fasen av omorganisationen. Den nya myndigheten ger oss dock större styrka på detta område och ekonomiavdelningens grupp för miljöledning har flera spännande initiativ på gång. Viktigt är att vi nu har ett nationellt miljöledningssystem på plats. Något förenklat innebär det en strukturerad vägledning för att jobba med miljöförbättringar på både lokal och strategisk nivå.

Några exempel på framsteg är att vi håller allt fler distansmöten med hjälp av telefon- och videkonferens och att våra upphandlingar har fler miljökrav. Ett strategiskt utvecklingsområde är bättre kravställning kring energiförbrukning i lokaler. Ett miljöprogram för lokalförsörjningen införs under 2017. Det pågår även ett erfarenhetsprojekt för elbilar i den civila verksamheten. Vi undersöker också möjligheterna att återvinna textilier. Vi ska samtidigt inte glömma vad vi själva kan göra i vardagen.