Beröm för vår IT-förmåga

Vårt arbete mot sexuella övergrepp på internet och diskussionen om gränskontrollerna. Läs rikspolischefens veckobrev.

 

Nu är vi inne i några av de tyngsta veckorna på året. Hårt tryck i verksamheten samt väderomständigheter och ett mörker som tynger. Men det är också nu det blir extra tydligt att vi gör bra saker. I veckan deltog jag, tillsammans med flera andra kollegor på myndigheten, på en konferens om sexuella övergrepp på internet som arrangerades av Ecpat.

Positiv återkoppling

Här vill jag verkligen förmedla positiv återkoppling från många personer som jag pratade med på konferensen. Berömmet kom från andra myndigheter, kommunala företrädare, näringslivet och frivilligorganisationer. De berömde polisens arbete för att upptäckta och lagföra individer som begår övergrepp och sprider material på internet som skildrar sexuella övergrepp mot barn. Här tycker jag alla inblandade ska känna sig väldigt stolta. Bra jobbat! Jag kan samtidigt konstatera att vi behöver bli fler som arbetar med detta. Bland annat måste vi bygga upp en bättre regional förmåga mot denna allvarliga brottslighet. Det blir en fråga som vi ska ta upp i kommande budgetdiskussioner med regeringen.

Beslutet om gränskontroller

I veckan blev det, efter en rapport från Riksrevisionen, en ny diskussion om beslutet att införa partiella gränskontroller. Vissa ifrågasätter varför polisen inte lämnade in en begäran om att införa gränskontroll. Redan för ett år sedan svarade jag på det i ett veckobrev (2015-11-13):

"En del har ställt frågan varför polisen inte har gjort en begäran om gränskontroller. Några är särskilt undrande med tanke på att villkoren för när vi får göra en framställan förefaller vara uppfyllda. Svaret på den frågan är ganska enkel. Vi har ett antal resurser för att klara vårt övergripande uppdrag kring ordning, säkerhet och service till allmänheten. Då måste vi vara säkra på att vi kan använda våra resurser på bästa sätt. I samtalen i polisens nationella strategiska ledningsgrupp har alla varit överens om att de positiva effekterna av gränskontroller inte har övervägt de nackdelar det innebär att binda polisiära resurser vid gränserna. Det hindrar inte att regeringen kan göra en helhetsbedömning och beakta andra frågor än det polisiära perspektivet. Och det har man gjort i det regeringsbeslut som fattades igår, där man bland annat hänvisar till att Migrationsverket har svårt att erbjuda boende till alla de människor som kommer till vårt land".

Jag gör ingen annan bedömning nu än vad jag gjorde då.

Beslagshantering under utveckling

Beslag är en viktig komponent i en rättssäker och effektiv utredningsverksamhet. På utvecklingscentrum i Stockholm bedrivs ett spännande projekt för att utveckla beslagshanteringen. Man ser nu över för- och nackdelar med gemensam förvaring av beslag. Beslagshus som finns på många orter visar på ett sätt att lösa problematiken. Projektets rekommendation är att samla beslagshanteringen i varje polisområde men att behålla ”beslagssatelliter” på lokalpolisnivå. Man tittar också på möjligheterna med scanning, mobilitet och andra verktyg ur ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv. Det ger möjlighet att dokumentera godsets placering vid tvångsåtgärden, eventuella skador för att minimera skadeståndsyrkanden, underlätta lagerläggning och hantering i DUR2. Detta är ett bra exempel på hur vi kan jobba med utvecklingsfrågor nationellt som gynnar den lokala verksamheten.