Återigen – vi behöver bli fler

Undersökningar visar återigen behovet av fler anställda. Läs rikspolischefens veckobrev.

I veckan besökte jag lokalpolisområde Hallsberg. Ett ganska litet LPO med närmare 70 anställda. En av fördelarna med att vara ett ganska litet LPO är det är ganska lätt att ha överblick och använda resurserna flexibelt. Baksidan är naturligtvis att man blir sårbar om någon är frånvarande.

Arbetet måste förenklas

Dagen i Hallsberg sammanföll med årets första halka. Jag deltog med en patrull vid två avåkningar. Lite skador på bilarna som behövde bogseras från platsen, men tack och lov begränsade personskador. Trots det blev det en ganska omfattande avrapportering. Varför ska vi göra skisser över olycksförloppet när det inte finns en brottsmisstanke? Ingen hade ett bra svar, utom att vi alltid har gjort så. Jag har undersökt frågan och har fått veta att förenklingar håller på att tas fram. På utredningssidan går utvecklingen åt rätt håll med mindre balanser och bättre resultat. Jag träffade också kommunpolisen Irene Rosell som tyckte vi borde ge ännu mera energi i arbetet med våra medborgarlöften. Frågan är hur vi ska vi leva upp till vår styrfilosofi där medborgarlöften är en central del? Våra arbetskamrater i Hallsberg är ett otroligt bra gäng. Engagerade och kunniga. Med LPO-chef Mats Scherp i spetsen jobbar de hårt för att skapa tryggare lokalsamhällen.

PO-chefer tyckte till

Någon gång varje år träffas våra polisområdeschefer för att diskutera aktuella frågor. Jag brukar delta under delar av dessa möten. I måndags var ett sådant tillfälle. I Örebro hade man, under polisområdeschefen Bo Anderssons ledning, samlats för att diskutera ekonomi, löner, verksamhet, kommunikation etc. Det blev bra och konstruktiva samtal. Cheferna hade flera konkreta medskick. Arbetet med att förbättra utredningsresultaten ska fortsätta men vi måste sätta realistiska mål. Vi måste hitta en bättre balans mellan inre och yttre verksamhet. Vi bör prioritera IT-utveckling när vi får ekonomiska tillskott. Modern IT frigör resurser för verksamheten. Enligt PO-cheferna ska vi satsa på löner, men vara tydliga med att uppgraderingen av polisyrket är en gradvis process där vi måste kommunicera på ett sådant sätt att vi skapar rimliga förväntningar. Vi måste se över utbildningsorganisationen. Vi bör pröva om delar av det ekonomiska ansvaret kan delegeras ytterligare i myndigheten. Vi måste se till att den nya lagstiftningen, där kriminalvården ska ta större ansvar för transporter av frihetsberövade, fungerar bättre. Detta var kloka synpunkter som jag tar med mig i vårt fortsatta arbete.

Rapporter om utsatthet

I veckan kom två rapporter om brottsutsattheten i Sverige. De indikerar att många människor är mer utsatta för brott än tidigare. Det gäller särskilt för sexualbrott. Brottsförebyggande rådet kan inte svara vad det beror på. För det krävs fördjupade undersökningar. Det här är ett arbete som vi och andra måste göra. Men framför allt ska vi agera mot de problem som rapporterna visar. När det gäller NTU lokal har vi fått ett första kvitto på vilka problem som är störst i olika lokala områden. Det här blir ett mycket värdefullt underlag för det lokala arbete som vi bedriver tillsammans med kommunerna och andra lokala aktörer.

När det gäller sexualbrotten måste vi fortsätta utveckla metoderna. Den nya metodhandbok som tagits fram tillsammans med åklagarmyndigheten är en viktig del. Vi behöver även utveckla arbetet med tekniska bevis. Det här bekräftar också det vi har sagt flera gånger. Vi behöver fler kollegor inom polisen, där de resurstillskott som regeringen har aviserat blir ett första steg. Slutligen krävs också insatser från fler samhällsaktörer än rättsväsendets myndigheter för att minska denna allvarliga brottslighet.

Fler sökande ska testas

Apropå fler kollegor. I veckan har vi redovisat till regeringen om hur fler kan prövas till polisutbildningen och hur vi kan få fler att fullfölja antagningsprocessen. Redovisningen innehåller bland annat förslag om att den som kallas till prövning själv ska kunna boka sin prövningstid och att polisen ska stå för kost och logi vid prövningen. Rekryteringsmyndigheten ska även utöka sin personalstyrka så att fler kan kallas till prövning. Fram till den 30 november går det att söka till polisutbildningen som startar i augusti 2018. Tipsa gärna personer du känner som skulle passa som polis. På www.polisen.se/blipolis kan alla intresserade läsa mer om antagningskrav, utbildningen och jobbet som polis.