Åter till vardagen

Efter terrordådet, glädjande ekonomiska besked och chefsmöte som gav kraft. Läs rikspolischefens veckobrev.

Den gångna veckan har präglats av en slags återgång till vardagen efter terrordådet i Stockholm. Stora insatser gjordes av många anställda dagarna efter händelsen. Både för att hantera terrordådet och för att få den ordinarie verksamheten att fungera. Det som återstår är att utredare vid Noa och i region Stockholm ska slutföra arbetet med förundersökningen. Nu gäller det att säkra all bevisning så att vi kan lagföra den eller de som har varit inblandade i dådet.

Tillbaka till det normala


Självklart ska vi följa upp denna händelse. Vi själva behöver utvärdera vårt arbete i flera avseenden för att lära inför framtiden. Flera externa parter kommer säkerligen också att utvärdera olika delar av insatsen och där ska vi naturligtvis vara transparanta och tillmötesgående. Vi behöver också ge fortsatt stöd till de medarbetare som har arbetat med händelsen genom avlastningssamtal och liknande. Samtidigt är det viktigt att vi kommer tillbaka till vardagen och fokuserar på den löpande verksamheten igen. Vi står inför stora utmaningar med ökad gängbrottslighet, bristande brottsuppklaring och för låg polisnärvaro i flera delar av landet. Berömmet den senaste tiden har varit välförtjänt. Men bedömningen av hur vi klarar vårt uppdrag avgörs av hur vi hanterar vårt dagliga arbete.

Glädjande ekonomiska besked


Veckan före påsk meddelande regeringen att polisen får ett extra tillskott på 700 miljoner kronor för år 2017. I veckan lämnade regeringen in vårbudgeten där det aviserades att polisens resurser ska ”förstärkas ytterligare”. Regeringen ska återkomma i frågan i höstens budgetproposition. Årets tillskott är naturligtvis mycket välkommet. Men det viktiga är att regeringen visar sin avsikt att fortsätta förstärka våra resurser under kommande år, samma besked som finans- och inrikesministern lämnade förra veckan.

Vad betyder det här för oss? För innevarande år inte så mycket då pengarna redan är intecknade genom de omfattande nyanställningar av civila vi redan har gjort. Men ökade resurser innebär ökade krav på oss. Vi måste fortsätta det idoga arbetet för att leverera bättre verksamhet och att hålla nere våra kostnader. Det är så vi betalar tillbaka de satsningar som görs på polisen.

Inspirerande chefsmöte


I onsdags möttes polisens 500 högsta chefer för att skapa en gemensam framtidsbild. Det var första gången vi samlade alla regionchefer, avdelningschefer, polisområdeschefer, lokalpolisområdeschefer, enhetschefer och sektionschefer. Vi diskuterade bland annat hur vi kan öka effektiviteten i utredningsverksamheten och hur vi förbättrar motivation och delaktighet bland våra medarbetare. Det är tydligt hur vi utifrån vår nya styrfilosofi rör oss bort från ett ledarskap präglat av kontroll till ett som präglas av mer tillit och med medarbetare och medborgare i fokus. En känsla var vi att inte längre pratar så mycket om omorganisationen. Det är verksamheten och dess utveckling som är chefernas främsta fokus. Det är mycket bra. Dagen avslutades med att inrikesministern talade och svarade på frågor. Han var tydlig med att vi ska få ytterligare resurser, men också att regeringen förväntar sig bättre resultat och att polisen använder de verktyg vi har fått av lagstiftaren. Ett sådant exempel är topsningar för att fylla på DNA-registret.

Öppnare resultatredovisning


I veckan var det premiär för en ny resultatredovisning från polisen. Bakgrunden är ett allt större intresse för polisens resultatutveckling. För att möta det ska vi varje månad redovisa hur verksamheten utvecklas för bland annat brottsutredningsverksamheten, svarstider vid PKC, förändringar i personalsammansättning och polisens ekonomiska utfall. Ett positivt utfall är att antalet ärenden vi redovisar till åklagare har ökat med nära sex procent det första kvartalet. Bra jobbat!

Vissa frågar sig kanske varför vi gör detta? Vi kommer garanterat att få fler frågor om vår verksamhet och oftare ställas till svars varför vissa saker inte utvecklas som det var tänkt. Mitt svar är att öppenhet och transparens alltid fungerar bäst i längden. Alla har rätt att få veta hur det går för polisen och hur vi använder våra resurser. Genom att redovisa ”öppna data” ger vi alla möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om polisens resultatutveckling.