Allvarligt attentat

Attacken i Helsingborg och ny ordningsbuss. Läs rikspolischefens veckobrev.

Så hände det igen. Den här gången var det en av våra byggnader som angreps. Med rätta är vi många som är upprörda. Själv kallade jag sprängningen för en attack mot samhället, andra talar om ett angrepp mot demokratin. Vad man än kallar det är det en oacceptabel handling.

Snabba åtgärder

Det är ingen tvekan vems ansvar det här är. Ansvaret för den rädsla, den otrygghet och de skador dådet förde med sig ligger helt och hållet på de kriminella.

Men tyvärr kommer attacker mot vår personal och våra lokaler att ske igen. Våra fördömanden är viktiga, men ännu viktigare är våra åtgärder för att motverka detta. Den viktigaste åtgärden är att vi får fler kollegor. Ytterligare personal på samma jobb ger ökad säkerhet. Men det handlar också om bättre utrustning och mer utbildning och mängder av andra saker. Det pågår ett brett arbete för att se hur vi kan ta ytterligare steg för att främja allas vår trygghet på jobbet. Mycket av arbetet kräver långsiktighet, men jag är också angelägen om att vi också kommer fram till åtgärder här och nu. Ledningsgruppen diskuterar detta vid vårt möte nästa vecka. Återkommer till det senare.

PKC avlastar verksamheten

I veckan besökte jag polisens kontaktcenter (PKC) i Stockholm. De har ett brett uppdrag där de tar upp anmälningar och tips, bidrar till regionala lägesbilder, deltar i kommenderingar med mera.

Uppdraget handlar om att direkt och indirekt hela tiden komma närmare medborgarna. Direkt bland annat genom initiala utredningsåtgärder vid anmälningstillfället och i och med det direkt återkoppling till anmälaren. Detta görs både via telefon och på plats i mobila kontor på exempelvis festivaler. Indirekt till medborgaren genom att avlasta övrig utredningsverksamhet och operativ verksamhet. Det görs bland annat genom att minska inflödet av ärenden till övrig utredningsverksamhet och genom mobil anmälningsupptagning frigöra operativ personal på kommenderingar och insatser. Bara i Stockholm hanterar PKC cirka 27 000 anmälningar i månaden. Av dem skickas 19 000 numera inte in vidare in i organisationen utan avslutas hos PKC.

PKC Stockholm bidrar alltså till att polisen kommer närmare medborgarna, samtidigt som övriga verksamheter avlastas.

Ny ordningsbuss ökar säkerheten

Jag har också träffat våra kollegor vid nationella operativa avdelningen/utvecklingscentrum (UC) Stockholm. De arbetar med många viktiga frågor för att hjälpa vår verksamhet att utvecklas i rätt riktning. Några exempel på vad UC Stockholm arbetar med är försök med elchockvapen, kamerateknik som kan bidra till att lösa brott och den nya ordningspolisbussen som i dagsläget finns i 10-15 exemplar på olika platser i landet. Skillnaden jämfört med tidigare är transportplatsen för den omhändertagne är helt avskild från de andra platserna i bussen. Det höjer säkerheten för våra medarbetare och kan samtidigt bidra till säkrare transporter för omhändertagna.

Bättre stämning bland politiker

I måndags träffade myndighetsledningen politikerna i det nationella insynsrådet och de sju regionala regionpolisråden. Vi gav dem en aktuell lägesbild och vad vi bör prioritera särskilt de kommande åren. De gav oss två tydliga medskick. Satsa på löner och arbetsvillkor för att stärka polisens roll som en attraktiv arbetsgivare. Och fortsätt att satsa på de utsatta och särskilt utsatta områdena. Mycket av otryggheten i Sverige härrör från dessa områden. Kloka synpunkter som också är ett kvitto på att vi jobbar med rätt frågor. Viktigast av allt var stämningen bland ledamöterna. Den kritik som fanns för ett år sedan var inte så framträdande. Jag tror att det speglar det faktum att vi fungerar bättre som organisation idag, även om mycket jobb återstår.

Slutligen. I veckan har vi haft en övning på försvarets område utanför Linköping. Deltog gjorde nationella insatsstyrkan och delar av det nationella insats-konceptet i alla polisregioner. Övningen var den första i sitt slag och visade tydligt att vår förmåga att möta svåra hot är på en helt annan nivå idag än vad den var för några år sedan. Det kändes mycket bra.