Alla ska växa

Hur ska de nya resurserna fördelas? Läs rikspolischefens veckobrev.

I veckan besökte jag region Syd. Jag var bland annat på sektionen för grova brott i Helsingborg som drog läget i sina viktigaste pågående utredningar. Mycket är relaterat till kända kriminella nätverk och kända personer. Mönstret går igen som på många andra ställen. Narkotika, heder och mycket vapen. Trots utmaningarna var det en imponerande grupp utredare som arbetar hårt för att stävja denna grova brottslighet.

Resursbrist i yttre tjänst


Jag var också i Ängelholm där jag samtalade med några erfarna och insiktfulla ingripandepoliser. De hade som många andra synpunkter på lönenivåerna och bemanningen i yttre tjänst. Jag sa som jag brukar i vår diskussion. Kommande lönerevisioner ska göra skillnad på ett annat sätt än tidigare och vi ska nu växa med ytterligare 1 500 poliser till år 2020. De hade också synpunkter på anropstiderna till regionledningscentralen och att deras fordonspark inte var tillräckligt bra. Det här var bra information som jag lovade att titta vidare på.
 
Samtalen i Ängelholm aktualiserar frågan om vår tillgänglighet och bemanning i yttre tjänst. På senare tid har det varit en del uppmärksamhet kring denna fråga. Bland annat har det rapporterats om stora avstånd och få poliser i norra Sverige. Jag vet att många känner att vi inte riktigt räcker till för allt. Frågan är då hur vi ska använda de resurstillskott vi får kommande år? 

Hur ska vi växa?


Vi har under den senaste tiden initierat en stor intern dialog om hur de nya resurserna ska användas. Det har bland annat diskuterats i rikspolischefens medarbetarforum som består av ett 60-tal polisanställda från hela landet som träffas kontinuerligt. Vi har också öppnat upp för en dialog på vårt intranät, med många bra inspel. Det kommer mer av samma vara framöver. Det här är också den fråga som vi diskuterar mest just nu i vår nationella ledningsgrupp.
 
För min del är dock en given utgångspunkt att samtliga polisregioner ska få ta del av detta resurstillskott. Det betyder att både storstäder och glesbygd kommer att växa numerärt. Samtidigt måste vi ta hänsyn till de områden som har en extra stor belastning, till exempel i de särskilt utsatta områdena. För mig är detta en rättvisefråga gentemot befolkningen som bor i områden som drabbas av de kriminella nätverkens framfart. Grova våldsbrott och narkotikaförsäljning på allmänna platser skapar en otrygghet som är oacceptabel. Vi måste öka tryggheten och därmed livskvaliteten för de som bor i dessa områden.

Centralt löneavtal klart


I veckan kom Arbetsgivarverket och arbetstagarorganisationerna OFR/S,P,O och Seko överens om nya centrala ramavtal om löner för statsanställda. Det som är bra med avtalet är att det är långsiktigt och inte låser fast oss i några nivåer, vilket skapar möjligheter när vi har finansiella förutsättningar. Vi har nyligen höjt snittlönen för nyanställda poliser med 500 kronor i månaden utanför ordinarie avtalsrörelse, vi förhandlar i pågående avtalsrörelse om lönerna från 1 oktober och vi har nu fått goda långsiktiga förutsättningar genom det centrala avtalet och det finansiella tillskott som har aviserats.

Lyssningstips


När detta publiceras förbereder jag mig på att intervjuas i Ekots lördagsintervju. Det är tredje gången för mig sedan jag utsågs till rikspolischef. Denna gång riktas fokus mot läget i utsatta områden och vår utredningsverksamhet. Programmet sänds på lördag i P1 kl. 12.55.