Alla ska kunna få hjälp

Gängmord, nationella förstärkningar och polisen som digital aktör. Läs rikspolischefens veckobrev.

I I veckan drabbades Stockholms västra och södra förorter av fem mord på 36 timmar. Som vanligt rymmer detta många mänskliga tragedier för de anhöriga, ett tungt arbete för våra kollegor som kallas in och en ökad otrygghet i samhället. Jag har sagt detta tidigare. Det här måste få ett slut.

Alla måste bidra

Alla dessa grova brott och den belastning det ger för polisen understryker det vi beskrev i budgetunderlaget som lämnades in till regeringen förra veckan. Vi behöver bli fler inom polisen för att kunna möta denna nya brottslighet. För det krävs nya finansiella förutsättningar. Jag vet att våra kollegor i region Stockholm gör allt för att kraftsamla i utredningen av brotten och öka tryggheten i de drabbade områdena. Samtidigt kan även den största regionen behöva stöd och hjälp ibland. Vissa nationella förstärkningar görs redan. Om det behövs mer får vi överväga det.

För att komma tillrätta med den grova brottsligheten krävs också långsiktiga åtgärder från övriga samhället. Det har sagts till mig att i ett av våra mest utsatta områden har kommunen endast två sociala fältarbete som arbetar i området. De jobbar på dagtid under veckorna. Inget mer. Ska vi tillsammans bli framgångsrika för att förebygga brottsligheten krävs betydligt större insatser från samhället än så.

Tuffare i yttre tjänst

I veckan var jag på ett verksamhetsbesök då jag bland annat åkte med en utryckningspatrull i centrala Stockholm. Som vanligt pratade jag mycket med kollegorna om löner och arbetsvillkor. Känslan av att det är tuffare i den yttre verksamheten är stark. Hur vi som organisation möter denna utveckling och hur vi kan bli en mer attraktiv arbetsgivare under dessa förhållanden är en fråga som vi i ledningen funderar mycket på.

Viktigt med perspektiv

Även om vår vardag har blivit tuffare på många sätt är det viktigt att vi inte svartmålar utvecklingen i Sverige. I veckan presenterades till exempel ny statistik från Socialstyrelsen om hur många som blivit inlagda på sjukhus för våldsskador. Inte oväntat har den andel som skottskadats fördubblats åren 2008-2015. Samtidigt har hela gruppen våldsskadade minskat med drygt 30 procent i relation i befolkningsmängden de senaste tio åren. I den mest utsatta gruppen, män i åldern 15-24, har utsattheten halverats. Kriminologerna förklarar det bland annat det med minskad alkoholkonsumtion, vilket leder till mindre våld på gator och i hemmet. Jag vill ju också hävda att även polisens insatser spelar roll. Den här utvecklingen beskrivs för övrigt på ett föredömligt sätt i Brottsförebyggande rådets stora sammanställning ”Brottsutvecklingen” som kom förra veckan. Läs gärna den rapporten.

Den digitala polisen

I veckan var jag också på ett möte med andra myndighetschefer och diskuterade bland annat digitaliseringen av det offentliga Sverige. Allt oftare börjar nu polisen att omnämnas som ett gott exempel på detta område. Tidigare var det bara Skatteverket och Försäkringskassan. Men nu händer det saker även hos oss med smarta telefoner med appar, e-tjänster för allmänheten, modernare avrapporteringssystem osv. Vi rör oss i rätt riktning kring ny teknik.

Till sist. Något oväntat i veckan var att polisens bestämmelser för informationsbehandling uppmärksammades i medier och sociala medier. Jag skrev i förra veckan på ett beslut om att förlänga riktlinjerna eftersom de hade gått ut och att vi ett tag var helt utan riktlinjer. Det var alltså skälet. Inget annat. Det är märkligt hur ett rutinmässigt beslut kan ges en helt ny betydelse och sedan snabbt få stor spridning.