Våra behov kvarstår

Diskussionen om våra resursbehov och besök vid justitieutskottet. Läs rikspolischefens veckobrev.

 

Den här veckan har det återigen uppstått en diskussion om polisens resursbehov. Den har förts i medierna, bland politiker och i vår interna diskussion. Det är bra att frågan fortsätter att diskuteras, inte minst för att säkerställa att alla politiska utfästelser om polisens resursbehov uppfylls.

Vi behöver bli fler

Jag vet att resursläget ser mycket olika ut i olika delar av landet. På sina håll, i synnerhet de områden som har särskilt utsatta områden, har vi blivit fler som kan utföra vårt uppdrag. På nationell nivå har vi förstärkt lokalpolisområdena sedan 2015. Känner alla av detta? Nej. Fyller det alla behov? Nej. Det är därför vi har tagit in större kullar på polisutbildningen för att förstärka resursen under kommande år. Men vi kan inte bara förlita oss på nytillkomna resurser. Vi måste också få fler att vilja stanna kvar och utvecklas inom polisen. Här är vårt kommande system för alternativa karriärvägar en viktig del. Det måste skapas utrymme för att kunna göra karriär, inklusive lönekarriär, utan att nödvändigtvis bli chef. Här ska någonting börja hända under hösten.

Möte i riksdagen

I torsdags var jag och Säpo-chefen Anders Thornberg inbjudna till justitieutskottet. Vi pratade mycket om terror och fick många frågor. Jag svarade bland annat vi har en god förmåga att ingripa mot terrorism, men att vi behöver bli fler i yttre tjänst, bättre utrustning och mer utbildning. På frågorna om våra utredningsresultat svarade jag att vi ser tecken på en vändning och att vi jobbar vidare med ett åtgärdspaket. Jag protesterade också lite mot ett påstående om att vissa regioner tvingas spara. Vi har anställt fler genom att använda anslagskrediten i år. Regeringen har också aviserat att vi ska tillföras 700 miljoner kronor extra i år. Alla regioner har därför en större budget i år. Att vissa regioner kämpar lite för att hålla budgeten kan därför inte beskrivas som ”besparingar”. Trots vissa svåra frågor vid sådana här besök var en sak uppenbar. Politikerna är djupt tacksamma och mycket imponerade över hur vi och Säkerhetspolisen hanterade attentatet på Drottninggatan.

Till minne av en kollega

I dagarna passerar en tragisk 10-årsdag för Polismyndigheten. Den 20 juni 2007 avled polisassistenten Fredrik Widén i Nyköping efter att ha blivit skjuten med flera skott av en man som skulle omhändertas för psykiatrisk tvångsvård. Polisyrket innehåller risker. Många av dem går att minimera med bland annat god utrustning, bra utbildning och ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi måste också vara tillräckligt många poliser för att kunna hantera farliga situationer. Trots det kommer farorna ändå alltid att finnas där. Jag har varit i kontakt med en kollega till Fredrik som var med den där ödesdigra dagen i Nyköping. Han vittnar om en händelse som satte spår som fortfarande sitter kvar. Jag vill med dessa rader sända min omtanke till Fredriks anhöriga och tidigare kollegor. Jag vill gärna att vi högtidlighåller hans minne. Det gäller även andra som omkommit i tjänsten.