Tufft i utsatta områden

Rikspolischef Dan Eliasson om arbetet i utsatta områden, utökat ansvar för gruppchefer och utveckling av it-systemen.

 

Återigen en hektisk vecka. Jag har varit ute mycket i verksamheten för att diskutera och lyssna. I Araby i Växjö, ett av våra särskilt prioriterade områden, känner våra arbetskamrater att den särskilda satsningen börjar ge resultat. Det är en mycket tuff arbetsmiljö att arbeta i ett sådant område. Det känner alla till. Men att vara utsatt för stenkastning när man vill skydda och hjälpa är oerhört frustrerande. Mer resurser och uppmärksamhet måste ägnas åt dessa områden. Arbetet ska vara långsiktigt och hållbart. Och det sker också. I exempelvis Stockholm har regionpolischef Ulf Johansson aviserat nya satsningar i bland annat Rinkeby, Tensta och Botkyrka. Utmärkt! Men det är inte bara vi som kan skapa förutsättningar i de här områdena. Andra offentliga aktörer, näringslivet och civilsamhället måste också stiga fram. 

Utökat ansvar för gruppchefer

Vi ska ha en långtgående och ändamålsenlig delegation. Ett stort steg i den riktningen togs den 1 mars när den reviderade arbetsordningen trädde i kraft. I veckan beslutade jag också att utöka delegationen för gruppchefer så att de kan besluta om husrannsakan enligt 20 § polislagen och hämtning enligt 9 kap. 9 § utlänningslagen. Det utökar möjligheten att besluta om husrannsakan t.ex. i samband med handräckningsärenden och ger en utökad möjlighet att tillämpa utlänningslagen. Chefer med medarbetare som får den nya delegationen måste nu se till att alla berörda har den erfarenhet och utbildning som krävs. Nästa ordinarie revision av arbetsordningen är planerad till hösten 2016.

Onödiga väntetider vid avrapportering ska minska

Vår it-avdelning jobbar hela tiden intensivt med att utveckla våra it-stöd. Ett första steg mot ett utredningsstöd där anmälan kan göras direkt i Durtvå ska produktionssättas i oktober 2016. Det kan ge flera tidsvinster när anmälan görs i en samlad vy med fler förifyllda grunduppgifter, till skillnad mot dagens Rar. Det ska även finnas funktion för att flera ska kunna arbeta i en anmälan samtidigt, vilket minskar de onödiga väntetider vid avrapporteringen som vi har idag. För varje intjänad minut vid avrapporteringen innebär det vi att minskar den totala avrapporteringstiden per år med cirka 26 000 timmar.