Rikspolischef Dan Eliasson: Känslan av att räcka till

Polisens vardag är som vi alla vet fylld av många utmaningar. Det är lätt att känna sig otillräcklig inför arbetsuppgifter som aldrig tar slut. För hur vi än sträcker oss kommer det att finnas uppgifter som måste vänta eller inte blir gjorda.

Vi ska rycka ut på akuta larm efter rån, våldsbrott, olyckor och bränder. Vi är samhällets första instans för att hjälpa personer som är berusade eller som drabbas av akuta psykiatriska tillstånd. Vi ska också arbeta mot grov kriminalitet med skottlossningar, narkotikaförsäljning och grova bedrägerier.

Vi har en stor verksamhet för att utreda, spana mot och för att försöka förebygga brott. Utöver det ska vi bistå allmänheten, företag med flera med att utfärda pass och olika slags tillstånd. Listan kan göras lång.
Ibland kan jag se spår av denna känsla av otillräcklighet i diskussionen om polisen: Vi är för få. Vi räcker inte till. De här arbetsuppgifterna blir bortprioriterade.

Min uppfattning i denna fråga är solklar. Självklart måste vi förklara vilka förutsättningar vi har att klara av olika arbetsuppgifter. Och det är klart att vi skulle kunna bedriva en ännu bättre verksamhet med mer resurser och fler polisanställda.

Samtidigt har vi de pengar vi har och vi har tilldelats kraftiga förstärkningar de senaste åren. Jag är väldigt mån om att vårt samtal ska handla om hur vi använder de resurser vi har. Och jag känner att det i stora delar förs en konstruktiv och kreativ intern diskussion kring detta. Det är viktigt i en tid då vi ställer om vår verksamhet.

Jag är inte förvånad över att många funderar kring konsekvenserna av vår omorganisation. Så här ser det ut i alla organisationsförändringar i stora verksamheter. Under senaste tiden har det till exempel uttryckts att specialverksamheter som trafik-, narkotika-, hund- och spaningsgrupper  riskerar att utarmas i den nya organisationen. Det här är en viktig diskussion som vi ska hålla levande. Men när vi diskuterar förändringarna är det viktigt att vi inte tappar omorganisationens huvudfokus – att skapa starka och slagkraftiga lokalpolisområden.

Det finns tungt vägande skäl till det som nu sker. Fler poliser ska arbeta i lokalpolisområden. Då kan vi inte låsa fast för mycket resurser i fasta specialistgrupper. Vi behöver de resurserna för att stärka polisens lokala förankring och lokala förmåga. Det innebär att vissa arbetsuppgifter ska bedrivas i delvis andra organisationsboxar än tidigare. Omorganisationen påverkar däremot inte vår ambition när det gäller trafik, narkotika och andra specialiseringar.

Nyligen var jag i Köpenhamn och träffade mina nordiska kollegor. Där berättade den danska polisledningen om erfarenheterna från sin polisreform. De kände igen sig när jag berättade om reaktionerna på vår förändring. Och i Danmark såg till slut de flesta vinsterna med sammanslagningen. Vi kommer också att nå dit. Med en känsla av att polisens resurser räcker till för lite mer.