Rikspolischef Dan Eliasson: Ljus i höstmörkret

Hur går det för polisen? Det har varit i fokus för mig när jag nyligen har träffat polisens högsta chefer för de återkommande resultatdialogerna.

Mitt bestående intryck är att vi jobbar på bra i ombildningen. Resursomflyttningen till lokalpolisområden, övergången till regionledningscentraler och arbetet med medborgarlöften rullar på i hög fart. För hög fart tycker en del, för låg fart säger andra. Som vanligt finns olika sanningar beroende på vem man pratar med och vilka frågor som ställs. Så är det i stora förändringsarbeten.

När det gäller vår ekonomi har vi bra kontroll över kostnadsutvecklingen. Vi går därför in i år 2016 med ungefär samma ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten som inför 2015. Vi kan till och med förstärka på vissa håll. Till exempel får region Syd nästa år en nettoökning med mer än 100 poliser i yttre tjänst. Jag vet samtidigt att vissa tycker att resurserna är för knappa för vår omställning. Men en del resurser finns redan inne i vår verksamhet. Som jag har sagt tidigare. Först när vi har dragit nytta av de synergieffekter som ombildningen ger kan vi börja fundera på att begära mer pengar.

I vår utredningsverksamhet är resultaten fortfarande relativt stabila. Lagföringskvoten, som mäter kvaliteten på utredningarna vi överlämnar till åklagare, ligger på en stabil nivå. Samtidigt går antalet ärenden som vi faktiskt redovisar till åklagare ner något. Det är min uppfattning att de åtgärder som vidtas kommer att lyfta utredningsresultaten det kommande året.

Förbättringar av daglig styrning, brottssamordning, jourverksamhet och införande av teambaserade arbetssätt, ambitionshöjning av PKC med mera bådar för en positiv resultatutveckling. De som jobbar i utredningsverksamheten gör ett mycket bra jobb. Vi måste ha tålamod och låta de åtgärder som nu vidtas runt om i landet att få verka.

Satsningen på grundläggande fri- och rättigheter, som vi aviserade i början av året, börjar sakta ta form. Grupperna i Malmö och Stockholm växer i styrka, i Göteborg etableras en ny grupp och i övriga regioner börjar förmågan att växa fram.

Mitt i den annalkande hösten känns de här olika resultaten som några varma solstrimmor. Jag vet att många är inne i tunga förändringsprocesser och känner en viss frustration och irritation. Men det får inte hindra att vi fångar in och visar upp det positiva som nu sker.

En ny åtgärd som är på gång är att flytta över handläggare som arbetar med utredningar med internationella kopplingar till polisområden. Nationella operativa avdelningen, som traditionellt haft hand om detta, koncentrerar istället sin förmåga till internationella utredningar som kräver särskild kompetens.

Det här ger en bra bild av den nya polisen. Uppgifter som inte behöver göras på central nivå flyttas över till lokal nivå. Detta och mycket annat gör att vi sakta men säkert rör oss mot en av omorganisationens slutmål med mer resurser i lokalpolisområden.

Fler poliser som arbetar nära problemen och blir synliga för allmänheten. Så byggs den nya polisorganisationen.