Rikspolischef Dan Eliasson: Blandning av sött och salt

Både lite sött och lite salt. Så går det att sammanfatta läget inom polisen just nu. Det är i alla fall min bild efter besök hos och samtal med många som arbetar i vår verksamhet.

Läget bekräftas av cheferna för regioner och avdelningar. Vi har träffats enskilt de senaste veckorna för att diskutera resultatet för årets fyra första månader.

Ett gott tecken är att vår ekonomi har utvecklats till det bättre. I början av året var situationen mer oviss. Men ett positivt resultat förra året bidrog till att vi kunde revidera vår prognos inför kommande år. Som det ser ut nu borde vi kunna driva verksamheten åren 2015–2016 med de resurser vi redan har tilldelats.

Med stor disciplin och försiktighet finns det också potential att hämta hem resurser. Det handlar till exempel om effektiviseringar kring lokaler, inköp och övertid. Det är till och med så att vi kan göra vissa nya satsningar. Några exempel är smarta mobiler till alla i yttre tjänst, ett nytt it-brottscenter och kanske en liten satsning i några regioner som har det besvärligt.
 
Utredningsresultaten går som förväntat ner något. Något annat vore konstigt med tanke på de stora förändringar som pågår. Det finns dock vissa tecken på att det håller på att vända upp i både Väst och Stockholm. Att lyfta våra utredningsresultat blir en mycket viktig fråga framöver.
 
Dialogen med regionpolischeferna visar att förflyttningen till lokalpolisområden går lite långsamt. Det beror delvis på att den formella geografiska ombildningen inte sker förrän de nya regionledningscentralerna har bildats, vilket successivt sker i höst och under nästa år.

Samtidigt känner jag att våra uppdragsgivare – riksdag och regering – förväntar sig att effekterna av reformen ska märkas tidigt. Därför är jag glad att rekrytering pågår till tjänsterna som områdes- och kommunpoliser och att viss utredningsverksamhet börjar förflyttas till lokalpolisområden.

Allt som nu sker gör att förändringen kommer närmare oss själva. Det är inte längre ett abstrakt luftslott i fjärran. Jag märker det när jag är ute och reser i landet. Men också i de mejl och samtal jag får. Jag hoppas att ni kommer ihåg förändringskurvan. När vi själva omfattas av förändringen är vår första spontana reaktion ofta förnekelse, ibland till och med chock. Men efter ett tag börjar vi gradvis anpassa oss till det nya och hittar guldkornen i den nya vardagen.

Det är dock viktigt att vi inser att dörren bakåt är stängd. Vi har fått ett uppdrag av en enig riksdag att slå samman polisen till en enda myndighet. När jag är ute på besök i verksamheten tycker också de flesta att myndighetsombildningen är rätt och riktig.

Men nya svåra frågor dyker ständigt upp i en förändringsprocess, så brukar det vara. Det är därför viktigt att vi lyssnar in, värderar och gemensamt tar hand om den oro som många känner. Jag känner ett stort ansvar för detta. Jag är också glad att se att väldigt många av er gör det.