Unga romer gör praktik hos polisen

Polismyndigheter och andra myndigheter tar emot romska ungdomar som praktikanter. Sven Holgersson, närpolischef Malmö Öster, var en av dem som tog emot dem.

Polismyndigheter och andra myndigheter tar emot romska ungdomar som praktikanter. Varifrån kommer initiativet?

– Det är ett samarbete mellan Romska ungdomsförbundet och arbetsmarknadsdepartementet för att öka förtroendet bland romer för myndigheters arbete, och öka kunskapen i myndigheter om romers kultur och vardag, säger Sven Holgersson.

Har det med Skånepolisens så kallade romregister att göra?

– De startade alltihop och ökade förtroendeklyftan mellan romer och polisen – ja hela samhället egentligen.

Hur många har praktiserat hos er?

– Två killar har varit hos oss under två veckor i augusti.

Vad fick praktikanterna göra?

– De har besökt hela polismyndigheten och fått en inblick i hur vi jobbar. Jag och chefen för närpolisområde Söder, Erik Jansåker, lade upp programmet och höll i det.

Hur tycker du att det har gått?

– Jättebra! Det handlar mycket om att skapa tillit och det gör man genom kommunikation.

Kommer ni att få fler praktikanter?

– Först ska vi utvärdera vad ungdomarna tyckte. De ska skriva en erfarenhetsberättelse.

"Jag vill bli polis"

Danijel Stankovic, du har just praktiserat hos polisen. Varför just där?

– Polisen var ett av flera önskemål. Den största anledningen var att jag vill bli polis.

Vill du fortfarande det?

– Ja, viljan har blivit starkare. Före praktiken var jag halvsäker, nu är jag hundra procent säker.

Hur var de två veckorna?

– Jättebra. Jag trodde att det mest skulle vara pappersarbete, men vi fick följa arbetet på bland annat närpolisstationer, ungdomssektionen, hundverksamheten, rytteriet och ledningscentralen.

Vad var bäst under praktiken?

– Supporterpolisens jobb. Eftersom jag älskar fotboll och ska bli polis så är det en utmärkt kombination.

Har din syn på polisen förändrats?

– Ja , jag har fått en förbättrad bild. Innan hade jag fördomar som inte var positiva, som dels berodde på registren, dels på annat jag har fått höra.

Vad innebär ditt jobb som ambassadör för Romska ungdomsförbundet?

– Att vara ute bland romer och informera om all hjälp som finns för dem i myndigheterna, planera event tillsammans med de sju andra ambassadörerna och vara värd på konferenser. Jag reser mycket för att träffa romer runt om i Sverige.