Första januari – då börjar det

Från årsskiftet gäller den nya polismyndigheten, och alla polisanställda vet var i den de har placerats. Men vad händer i praktiken den 1 januari? Svensk Polis åkte till Skåne och ställde frågan till två chefer på olika nivåer.

– Den 1 januari blir det inga större konkreta förändringar. Vi får fortsätta jobba ungefär som i dag, och sedan anpassa oss efterhand.

Det säger Patrik Isacsson, chef för Ringsjöbygdens närpolisområde som snart övergår i lokalpolisområde Eslöv, medan han ruskar av de sista regndropparna från byxorna.

Han har just kört genom det skånska ösregnet upp till Hörby för ett möte med Tomas Rosenberg, hans kommande närmsta chef.

Tomas Rosenberg blir chef för polisområde Sydvästra Götaland, och ska snart flytta in på sitt nya kontor i Kristianstad. Han säger att nu ska man ta itu med det som alla arbetsgrupper har arbetat fram:

– Nu bygger vi den nya polismyndigheten underifrån. Det är inget man kan göra i ett trollslag, utan processen kommer att fortsätta hela året.

Den 1 januari är alltså inget magiskt datum, snarare ett startskott för inflyttningen i den nya polismyndigheten, en flytt som kommer ske i två steg. Genomförandekommittén kallar stegen ”nyläge 1”, som gäller från årsskiftet och ”nyläge 2”, som startar hösten 2015.

Tomas Rosenberg liknar det vid en husflytt. Alla anställda behöver ett rum på rätt våning i det nya huset för att säkert komma med i flyttlasset. Men rumsplaceringen är i vissa fall tillfällig. Först efter några månader är det möjligt att veta vem som ska sitta var och tillsammans med vem.

– Vi måste göra så här för att alla ska komma in i det nya huset, samtidigt som verksamheten ska löpa på och allt från länskommunikationscentralen till löneutbetalningar ska fungera. Det är därför en skarp inplacering, även om den inte kommer att gälla för all tid framöver, säger han.

Efterhand som det blir tydligare hur det faktiska arbetet ska organiseras kommer justeringar i inplaceringarna att behövas.

Patrik Isacsson, som själv blir tillförordnad lokalpolischef under omställningstiden, påpekar att eftersom inplaceringen var det första konkreta beskedet för den enskilde har den väckt frågor.

– De flesta vill veta mer om hur det kommer att bli, men ingen har svar ännu på exakt hur vi ska jobba.

Kriterierna för hur indelningen skulle gå till har fastställts av Genomförandekommittén och bygger enbart på vilken typ av tjänst medarbetaren har i dag. Grundtanken är att det inte längre ska vara vattentäta skott mellan olika grupper, till exempel mellan dem som jobbar med brottsförebyggande arbete och ingripandeverksamhet. I stället ska arbetsgrupperna mixas för bättre dynamik.

Syd och Stockholm är de enda regionerna i landet där poliskartan nu delvis ritas om. Eslöv ska tillhöra polisområde Sydvästra Götaland. Men först till hösten. Fram till dess är det polisområde Södra Skåne som gäller. 

– Allt sker i faser, där olika faktorer är beroende av varandra. Under några månader kommer jag därför att ha fortsatt mycket med Lund att göra, precis som nu, men samtidigt fasas in i Sydvästra Götaland, säger Patrik Isacsson.

Men i stora drag kommer lokalpolisområde Eslöv trots allt att se ut ungefär som i dag och arbetsuppgifterna för de runt 70 anställda vara desamma.

På andra håll blir skillnaderna mer påtagliga. I de större städerna kan inplaceringarna av medarbetare i blandade grupper också väcka fler frågor än i lokalpolisområde Eslöv.

Det finns också medarbetare på olika håll i landet som får lite märkliga placeringar under övergångstiden, konstaterar Tomas Rosenberg. Såsom fordonspersonal som har hamnat bland kanslister och därför formellt har kanslichefen som chef.

– Men i de allra flesta fall kommer de även i fortsättningen att arbetsledas av samma person som nu, fortsätter han, även om denne inte har det formella chefsansvaret.