Hotade får låna hundar

Sedan i januari får två hotade kvinnor i Örebro låna varsin trygghetshund av polisen. Maths Rupla, chef vid hundenheten i Örebro, svarar på frågor om projektet.

Maths RuplaSedan i januari får två hotade kvinnor i Örebro låna varsin trygghetshund av polisen. Hur fungerar det?

– Hittills fantastiskt bra, men tiden får utvisa. Det är ett projekt som körs året ut och sedan ska utvärderas. Vi har fått mycket positiv respons.

Kritiska röster har också hörts. I media och sociala medier har det ifrågasatts att kvinnorna får ratade polishundar.

– För det första är de inte polishundar. För det andra är de bra hundar. Av de tusentals hundar som testas varje år för att bli polishundar orkar bara ungefär fem procent hela vägen. De ska klara av mycket.

Finns det en risk att kvinnorna invaggas i falsk trygghet?

– Vi är tydliga med att hunden inte är ett universalredskap som löser allt. Det finns inget hundraprocentigt skydd, men vi ingjuter ett visst självförtroende i kvinnorna. Det de vinner är tid. Vi lär hunden skälla om någon kommer nära – om hon säger till hunden att göra det.

Hur kom ni på idén?

– Chefen för EBT, Enheten för brottsofferstöd och personsäkerhet, kom på idén när han var ute och sprang och mötte en kvinna med en stor schäfer. Rent instinktivt klev han åt sidan och tänkte ”Om jag har en sådan respekt för en stor schäfer fast jag själv har hund, då måste andra också ha det”. Han frågade mig om idén var praktiskt möjlig och jag tyckte att den var värd att pröva.

Körde ni igång direkt?

– Nej, först undersökte polismyndighetens jurister om det var juridiskt möjligt, och vi gjorde en hot- och riskanalys. Sedan presenterade vi ärendet för länspolismästaren som fattade beslut att pröva det.

Hur finaniseras försöket?

– Vi får ekonomiskt stöd från länsstyrelsen. Vi ska även söka bidrag av Brottsoffermyndigheten, som också är intresserad av projektet.

Kostar det något för kvinnorna?

– Nej, de får låna hunden gratis och vi står för försäkring, foder
och material. Det är fortfarande polismyndigheten som äger hundarna.

Varför?

– För att vi ska ha kontroll och kunna ta tillbaka hunden om personen inte kan hantera den. I och med att vi äger hundarna har vi ansvar för dem hela deras liv.

Hur stort är behovet?

– I Örebro har vi 70 ärenden med besöksförbud och liknande. Vi undersökte vilka av de utsatta som var lämpliga att låna en hund och landade på 10–15 personer.

Vad räknas som lämplighet?

– Att inte vara hundrädd eller
allergisk och att man bor stort nog för att ha plats för en schäferhund.

Hur mycket utbildning får
kvinnorna?

– Nu i början tränar vi dem tillsammans med hunden 3–4 gånger per vecka. Kvinnorna har varsin hundförare som mentor, som de träffar vid varje dressyrtillfälle. När de blir duktigare kommer de kunna sköta mycket av dressyren själva.