Så går det till när Pust avvecklas

Projektledaren Göran Garpensved svarar på frågor om avvecklingen av Pust.

Pust ska stängas och ersättas. Vad händer just nu?

– Under våren och sommaren arbetar vi med två spår parallellt: Dels töms Pust och Trafikdiariet på öppna ärenden. Dels lanseras ny funktionalitet i Rar och Durtvå som gör att alla anmälningar respektive utredningar kan skötas i de systemen istället för i Pust.

Hur går det för er?

– Vi ligger bra till när det gäller utvecklingen av de funktioner som fattas i Rar och Durtvå. Där känner jag mig trygg med att vi kommer ha allt på plats i tid. Det ligger dock fortfarande kvar lite för många ärenden i Pust. Senast den 3 oktober måste det vara tomt.

Annars?

– Annars missar man möjligheten att föra över sina ärenden digitalt. Efter den 3 oktober måste den ansvarige handläggaren istället flytta sina anmälningar och utredningar manuellt bokstav för bokstav i Rar och Durtvå, vilket är mycket tidsödande.

Hur för man över sina ärenden från Pust?

– På Intrapolis finns mer information om hur det går till. Merparten av ärendena förs över utan problem, men det finns undantag där systemet låser sig. I de fallen kan du få hjälp av Supportcenter. Gör en ny felanmälan även om du gjort en tidigare.

De nya versionerna av Rar och Durtvå lanseras senare i år. Vilka blir de största förändringarna?

– Det har så klart hänt en hel del sedan 2007, då Durtvå uppdaterades senast. Gränssnitt och utseende ska revideras, men den största förändringen blir att även trafikbrott och viltolyckor ska skrivas in i Rar och Durtvå. Trafikdiariet försvinner helt.

– Men det är inga dramatiska ingrepp vi talar om. De som arbetat i Rar och Durtvå tidigare kommer känna igen sig. Det blir visserligen en del merarbete nu under våren och sommaren, men totalt sett får verksamheten därmed två stabila system som vi vet fungerar. Lite välbehövlig lugn och ro helt enkelt.

Supportcenter nås via telefon:

020–666 999, eller genom att öppna ett Intrapolisfönster, och skriva ”support”.

Fakta / Göran Garpensved

Ålder: 44 år.

Karriären i korthet: Har främst jobbat med utrycknings- och närpolisverksamhet, som yttre befäl samt närpolis- och stationsbefäl. Har jobbat i flera myndigheter runt om
i Sverige.

Intressen: Har ett brinnande intresse för den japanska kampsporten Aikido, och ett stort sportintresse även i övrigt.