Rikspolischefen: Vi har värnat demokratin

Valrörelsen är över men de politiska konsekvenserna av valresultatet diskuteras fortfarande. Ännu vet vi inte om det blir ändringar inom kriminalpolitikens område, eller på andra områden, som kommer att påverka vårt arbete.

Men en sak vet vi: För polisens del innebar valrörelsen en stor och resurskrävande uppgift i demokratins tjänst. En uppgift som polisen klarade på ett väldigt övertygande sätt.

Några siffror för att visa omfattningen: Polisen har bedömt och värderat nästan 43 000 olika möten, varav många behövt polisnärvaro och drygt 300 klassats som högriskmöten. I 14 fall har förstärkningar skett från andra polismyndigheter än den där mötet hållits.

På nationell nivå har Rikskriminalpolisen och Säkerhetspolisen ansvarat för en särskild valstab, som haft överblick över allt detta arbete. Där har man värderat riskerna, samordnat och planerat insatser och förstärkningsrörelser.

Arbetet har pågått under lång tid. Valet till Europaparlamentet genomfördes i maj, och valen till riksdag, kommuner och landsting för ett par veckor sedan, den 14 september. Därför har uthållighet varit av största vikt. Och samverkan är alltid nödvändig i sådant här omfattande arbete, som handlar om landet i sin helhet.

För mig som rikspolischef har det goda samarbetet mellan många olika delar av polisorganisationen varit extra glädjande. Det visar att viljan och förmågan att arbeta tillsammans i hög grad handlar om vilja och ambition.

Samverkan har inte bara skett inom den öppna polisen. Med tanke på Säpos särskilda ansvar för den centrala statsledningen (kungahuset, riksdagen och regeringen) är det givet att Säpo har haft en central och viktig roll i arbetet med att skydda våra politiker. Samverkan mellan den öppna polisen och Säpo har fungerat mycket väl.

Sverige kan uppfattas som ett fridfullt land. Och det är på många sätt en korrekt beskrivning. Men i detta fridfulla land har en statsminister och en utrikesminister mördats. En demokrati måste kunna skydda sina folkvalda politiker. Därför är det naturligt att en valrörelse är prioriterad i polisarbetet.

Men det handlar inte bara om skydd för politikerna. Det handlar om att människor ska känna trygghet när de vill framföra sina åsikter och delta i det politiska livet.

Det är inte polisens sak att värdera de åsikter som förs fram så länge de håller sig inom de lagliga gränserna. Vi kan var och en som privatperson tycka väldigt illa om åsikter som uttrycks på möten och i demonstrationer. Men som professionella yrkespersoner inser vi vår uppgift, nämligen att säkra människors rätt till yttrandefrihet och demonstrationsfrihet. Allt detta har fungerat väldigt väl, trots att det ibland har skett under besvärliga omständigheter som vi nu får utvärdera efter hand.  Men det förtar inte helhetsintrycket av ett mycket gott polisarbete.

En förutsättning för en fungerande demokrati är en polis som klarar att värna och skydda de demokratiska värdena. Än en gång har svensk polis visat att man lever upp till de kraven.