Rikspolischefen: Poliser förtjänar bra betalt

Poliser och polisanställda förtjänar en så hög lön som möjligt. Jag vill se en högre ingångslön.

Jag har jobbat inom polisen i över 32 år. Jag vet vilka risker och påfrestningar polisyrket innebär. 

Rikspolisstyrelsen föreslog i januari en lösning som innebar 23 000 kronor i ingångslön, vilket medgav rimliga löneökningar även för övriga.

Rikspolisstyrelsen tackade också ja till det slutliga medlarbudet som innebar höjda lägsta löner till 23 500 kronor och två procent till övriga poliser. Det skulle ha varit ett första steg för att höja ingångslönen. Men Polisförbundet tackade nej.

Ekonomin är begränsad. Det är enkel matematik: Vi kan inte göra av med mer pengar än vad vi tilldelas. Lönekostnaderna är utan jämförelse den största delen av polisens kostnader och varje löneökning måste vara finansierad.

Dessutom finns begränsningar som följer av det centrala löneavtal som Offentliganställdas förhandlingsråd, där Polisförbundet ingår, har tecknat med Arbetsgivarverket.

Rikspolisstyrelsen kunde tillsammans med ST och Seko redan i våras enas om nya löneavtal. Det är mycket beklagligt att Rikspolisstyrelsen och Polisförbundet inte kommit överens. Ingen vinner på stillestånd eller låsta positioner. Vi behöver gemensamt hitta lösningar för höjda löner som går att finansiera.

Polisanställda arbetar hårt, men de som arbetar treskift sliter extra hårt och jag har länge sett behovet av att förbättra villkoren för dem. Rikspolisstyrelsen och Polisförbundet förhandlade förra året om ett nytt arbetstidsavtal, som innebar sänkt arbetstid för dem som arbetar treskift. En sänkning från 1 april i år som motsvarar cirka åtta fler lediga dagar per år.

Rikspolisstyrelsen och Polisförbundet var då överens om att det var viktigt att hitta en lösning som inte äventyrade finansieringen av det generösa pensionsavtalet med Kåpan Extra. Jag är fortsatt mån om att bevara det som faktiskt är ett av marknadens bästa pensionsavtal.

De flesta som jobbar treskift är unga. De förtjänar en högre lön. Därför var det synd att Polisförbundet tackade nej till medlarens förslag att höja lägstalönen till 23 500 kronor.

Att på en gång höja ingångslönen till 25 000 kronor skulle innebära att övriga polisers löneökning i princip helt uteblir eller kräva att pensionsavtalet skrotas. Om något kostar mer måste något annat kosta mindre.

Framöver kommer nya löneförhandlingar, de första redan efter sommaren. Min övertygelse är att det mesta kan lösas på sikt. Och kommer att lösas.