Rikspolischef Bengt Svenson: Världen har krympt

Globaliseringen, inte minst genom it-utvecklingen, har underlättat kommunikation världen över. Vårt medlemskap i EU har dessutom ökat rörligheten över gränserna. Världen tycks ha krympt.

Det är naturligtvis till allra största del en positiv utveckling. Baksidan är att det också underlättat för kriminella att agera gränsöverskridande. En nationsgräns är numer inget som helst hinder för deras verksamhet.

Men också för oss inom polisen ger den nya öppenheten stora möjligheter och har tagit bort hinder och svårigheter. Dessa möjligheter till samarbete och informationsutbyte med andra länder kan, och ska, vi använda oss av. Och göra det mer i det vardagliga polisarbetet än vi gjort hittills.

Det finns flera olika kanaler för ett sådant samarbete: Interpol med 190 medlemsländer världen över, den nordiska sambandsmannaverksamheten – även den är världsomspännande – samt Europol-, Schengen- och Prümsamarbetet inom EU. Rikskriminalpolisen med sin särskilda enhet för detta är vår nationella kontaktpunkt för att samordna polisens internationella ärenden.

Låt mig kortfattat ta ett exempel från det vardagliga arbetet: En bil stannades i våras i Blekinge för fortkörning. En av männen i bilen visade sig vara efterlyst av polisen i Värmland för mindre allvarliga brott. Vid förhör ser man att han förekommer i RAR i samband med flera bedrägerier. Då kontrolleras han i internationella register i samarbete med Rikskriminalpolisen. Där blir det flera träffar. Det finns ärenden mot honom i Finland, Tyskland och Rumänien. Också Frankrike har efterlyst honom internationellt.

Slutet blev två års fängelse i Sverige och han kommer efter fängelsetiden med all sannolikhet att utlämnas till annat land för nya brottsmisstankar där. En enkel slagning i ett internationellt register och kompletterande information från Europol blev där de tunga informationskällorna.

De nationella registren räcker inte alltid till. Vi måste använda även de internationella registren för att hämta – och naturligtvis även lämna – information. Möjligheterna är stora, större än det finns kunskap om inom vår organisation. Under ett besök på Interpols högkvarter i Lyon för ett tag sedan fördjupade jag mina egna kunskaper och blev än mer övertygad om de stora möjligheterna.

Som ett led i att ta fram enhetliga rutiner för internationellt samarbete för polisen i sin helhet, har den internationella enheten vid Rikskriminalpolisen i samarbete med Polismyndigheterna i Kalmar, Kronoberg och Blekinge påbörjat en försöksverksamhet.

I försöket ligger att föra enhetens internationella expertfunktioner närmare det lokala vardagsarbetet.

Enkelt uttryckt gäller det att få bättre resultat genom att låta det internationella samarbetet bli mer vardagligt, inget udda eller bara till för extrema situationer. Det är min tro och förhoppning att vi redan flyttat oss i den riktningen, och att den förflyttningen kommer att gå allt snabbare.