Hon hjälper grannar att agera mot våld

Nina Rung har tagit fram en policy för hur grannar ska hantera våld i nära relationer.

Via initiativet Huskurage vill ni göra det enklare för grannar att agera vid oro för våld i nära relationer. Hur ska det gå till?

– Tanken är att det i varje fler-bostadshus ska finnas en policy och rutin, där det står hur man förväntas agera om man misstänker att någon av ens grannar utsätts för våld i hemmet. Vi vill ge verktyg till de grannar som inte vet hur de kan agera. Vi vill också ge dem stöd kring hur de kan göra om de inte vågar.

Hur föddes idén?

– Jag utreder familjevåld till vardags, och min sambo arbetar med våldsprevention, så vi funderar mycket på hur man kan motverka våld, och i samband med att vår bostadsrättsförening skulle ha årsmöte kom min sambo på den här idén.

– Vi skrev en policy som klubbades igenom av vår styrelse, och när det väl hade gått så långt insåg vi att det här var någonting som borde finnas i alla trappuppgångar. Därför började vi arbeta med att sprida initiativet till andra.

Hur har det gått?

– Över förväntan. Vårt initiativ har uppmärksammats i radio, tv och tidningar, och vi vet att flera bostadsrättsföreningar och fastighetsägare antagit policyn. Nu jobbar vi på att någon av de större aktörerna ska haka på. Det ser hoppfullt ut.

Vad har polisen för nytta av policyn?

– Som familjevåldsutredare vet jag att grannarna nästan alltid har hört och sett tecken på våld redan innan det går så långt som till grov misshandel eller, i värsta fall, mord. Vår förhoppning är att policyn ska göra att polisen kommer in i bilden tidigare, och att vi får fler vittnesuppgifter och därmed ett bättre utredningsläge.

Varför drar sig grannar för att agera?

– Vi får ofta höra att de "inte ville lägga sig i". I de lägena tänker vi att de skulle kunna luta sig mot vår policy så att de vågar ringa på och säga "Apropå policyn tänkte jag bara kolla att allt är okej". Då behöver man inte stå där som privatperson, utan som representant för någonting alla kommit överens om. Det handlar också ofta om att de faktiskt inte vet hur de ska agera.

Utdrag ur policyn:

Vår policy och rutin innebär att vi, vid oro för hot om våld eller våld:

1. Ringer på hos grannen för att höra efter hur allt är.

2. Hör av oss till valda styrelseledamöter eller annan granne för stöd och hjälp.

3. Ringer polisen (vi kontaktar alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla).