De har nyckeln till näthatarna

De är länken mellan svensk polis och Facebook, och de tar hand om allt inflöde till it-brottssektionen vid Rikskriminalpolisen. De tre poliserna vid Desken berättar om sitt arbete.

"Du är ful och äcklig! Kan du inte ta livet av dig!!"

Kommentar efter kommentar i samma stil trängs under ett par bilder av en leende flicka, vi kan kalla henne Anna, som är 12 år. Det finns tre Instagramkonton om henne. Just det här heter "Vi som hatar Anna".

Desken vid it-brottssektionen har under det senaste halvåret tagit emot 138 liknande ärenden från polismyndigheterna. Oftast är målsägarna mellan 10 och 14 år.

– Nätmobbning och näthat är redan begrepp, men det vi ser nu är bara början, säger Astrid Egnell, som har arbetat på it-brottssektionen vid Rikskriminalpolisen sedan 2009.

Nu är hon en av de tre poliser som arbetar vid Desken. Den bildades för ett och ett halvt år sedan för att it-brottssektionens tre arbetsgrupper skulle få en enda, gemensam, ingång. Inflödet av ärenden består bland annat av frågor från kolleger, tips från allmänheten om sidor med barnporr som ska blockeras och information till internetspaningsgruppen – till exempel information om groomare.

Men majoriteten av ärendena handlar om hat, hot och förtal på sociala medier, och att utredare vill ha hjälp med att få fram IP-nummer, ett spår som de flesta som surfar på internet lämnar efter sig.

I november förra året utsågs Desken till nationell kontaktpunkt – Single Point Of Contact, förkortat SPOC – mellan svensk polis och Facebook. Det innebär att Facebook bara accepterar förfrågningar från just Desken. Förutom i nödfall, som vid misstanke om att någon kommer att begå självmord. Facebook finns i 190 länder och har som mål att alla ska ha varsin SPOC.

– Det skulle inte fungera om enskilda poliser i alla dessa länder skickade frågor till Facebook, konstaterar Bosse Norgren, som började på it-brottssektionen 1996, då den hette databrottsgruppen.

Han säger att hatsidorna just nu oftast ligger på Instagram.

– Allt fler ungdomar lämnar Facebook och går över till Instagram, för på Facebook finns deras föräldrar och kan se vad de skriver, säger han.

Facebook äger Instagram, så ärendena där Desken måste kontakta Facebook är många. Det krävs nästan en heltidstjänst för att ta hand om dem, enligt Bosse Norgren.

När Desken fått en begäran om IP-nummer skickas den vidare till Facebook. Svaret vidarebefordras till den som beställt det. Nästa steg är att ta reda på vilken teleoperatör som IP-numret är kopplat till. Hjälp med det kan man få från sin lokala it-forensiker – eller Desken. Sedan kan man kontakta operatören och fråga vem abonnenten bakom IP-adressen är.

– Tidpunkten är väldigt viktig, säger Bosse Norgren, både datum och exakt klockslag, eftersom man lämnar efter sig olika IP-nummer varje gång man loggar in.

Sedan är det inte säkert att den som är kopplad till IP-numret, är den som satt vid datorn just då.

Bosse Norgren ger ett exempel på ett fall, där ett IP-nummer friade en ung man som satt häktad misstänkt för våldtäkt. Det visade sig att den som anklagade honom hade chattat vid tiden då våldtäkten skulle ha skett, vilket fick denne att erkänna att allt var en lögn.

– Utredaren sa att den uppgiften var helt avgörande i fallet, säger Bosse Norgren.

– Det visar hur otroligt viktigt det är att få ut IP-adresser, säger Astrid Egnell, det handlar inte bara om att hindra att en gärningsman går fri utan att man också kan fria någon som är misstänkt. Det är ännu värre om en oskyldig blir dömd. Det här är rättssäkerhet på hög nivå.

Enligt svensk lag måste teleoperatörerna lagra datatrafik i sex månader.

Den tredje personen på Desken är Anders Ahlqvist, som fram till i höstas var nationellt ansvarig för polisens utveckling av arbete mot it-relaterad brottslighet. Han har arbetat på sektionen sedan 1997, med avbrott för andra jobb, bland annat i det privata näringslivet.

– När jag började var varje dator en isolerad enhet, säger han, men i dag är nästan alla uppkopplade mot internet, och var informationen lagras är en öppen fråga.

– Dessutom kan en dator se ut på så många olika sätt numera – tänk på mobiltelefoner, plattor och spelkontroller.

Det pågår just nu en revidering av all utbildning inom polisen, där man ska ta hänsyn till it-perspektivet. Det är nödvändigt eftersom alla brott kan ha en it-relation, menar Anders Ahlqvist.

– It-relaterade brott är de moderna vardagsbrotten, säger han, och om polisen ska uppfylla ambitionen att komma närmare medborgarna måste vi också klara att lösa denna typ av brott. Det gäller inte minst den unga generationen, de förlorar förtroendet för oss om vi inte kan förstå den verklighet de lever i.

Bosse Norgren instämmer:

– Jobbar man med ungdomar bör man ha ett eget Facebook-konto så att man vet vad folk pratar om.

Ett av de bästa tipsen till poliser som utreder it-relaterade brott är, enligt Anders Ahlqvist, främst att vara nyfiken.

– Det är inte kärnfysik att utreda it-relaterade brott, säger han, man kan lära sig att förstå hur de ska hanteras.

Ett annat tips är att nätverka.

– Det jag inte känner till har en kollega kunskap om. Ta reda på var närmsta expert finns, så kan du ställa frågor när det behövs. Rikskriminalpolisens it-brottssektion finns ett telefonsamtal bort, utnyttja det! 

Det krävs för att Facebook ska lämna ut uppgifter:

Endast uppgifter som behövs i brottsutredning kan begäras ut.

Facebook kan lämna ut abonnentuppgifter, det vill säga de uppgifter som en kontohavare lämnat om sig själv, och IP-adresser som använts då inloggningar skett.

Vill man ha ut innehåll (allt som lagts in i ett konto: inlägg, bilder, vänlista etcetera) krävs att en åklagare begär internationell rättslig hjälp.

En Facebookbegäran ska innehålla:

Detaljerad information om vilka uppgifter som begärs ut.

Anledningen till att uppgifterna begärs ut. 

I vilket forum händelsen har skett.

Vilka användarnamn som har varit aktuella.

Om informationen är sparad – och hur.

Dina kontaktuppgifter, även telefonnummer.

Blankett för begäran om att få ut information från Facebook finns på Intrapolis. Sök på "Uppgifter från sociala medier". På den sida som kommer upp: klicka på rubriken "Uppgifter från sociala medier". Därefter: klicka på "Begäran till Facebook".