Rikskrim samordnar polisens valarbete

Johan Grenfors, biträdande 
rikskriminalchef, berättar om förbedelserna inför årets val.

Johan Grenfors RikskrimEU-parlamentet den 25 maj. Riksdag, kommun och landsting den 14 september. 2014 är ett riktigt valår. Hur påverkar det polisen?

– Vårt uppdrag är att se till så att folk kan rösta och uttrycka sina åsikter utan att känna oro för hot och våld, och att politiker på alla nivåer, och opinionsbildare, som till exempel journalister, ska känna sig trygga. Det är en av polisens viktigaste uppgifter under 2014. Rikskriminalpolisen samordnar arbetet nationellt.

Vad händer nu?

– Allt vårt arbete utgår från en gemensam lägesbild som just nu sammanställs av Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisens underrättelsesektion. Den kommer att uppdateras löpande under året, till exempel med information om hot mot både politiker och opinionsbildare.

Vad händer när valen närmar sig?

– Veckorna innan valen samt Almedalsveckan blir extra intensiva, med högre beredskap. Då kommer vi på Rikskriminalpolisen arbeta i gemensam stab tillsammans med Säkerhetspolisen och polismyndig-heterna.

– Nytt för den här gången är också att Nationella operativa ledningsgruppen finns med redan från början. Där sitter representanter från hela landet, och där kommer många av besluten förankras.

Varför är det viktigt?

– Med nationell samordning kan vi fånga upp behoven i tid, så att rätt förstärkningsresurs sätts in på rätt plats vid rätt tidpunkt. På det sättet bidrar vi till att svensk polis håller samma jämna och höga standard överallt.

Är svensk polis redo?

– Ett dubbelt valår påverkar verkligen hela landet, och dessutom under lång tid, vilket naturligtvis är en stor utmaning, men vi är väl förberedda. Organisationen har det som krävs. Jag ser med tillförsikt fram emot valåret 2014. 

Text: Simon Bynert

Foto: Lars Hedelin