Uppdrag: Lyssna

Lokalpolisarbetet ska stärkas, och medborgarnas inflytande. Under parollen ”Polisen lyssnar!” samlar Lundapolisen in förslag från medborgarna på hur området runt Centralstationen kan bli tryggare. I december är det dags att avge ett medborgarlöfte.

 

Foto: Martin Lindeborg
Foto: Martin Lindeborg

Torsdag eftermiddag utanför Centralen i Lund. Folk passerar i strid ström. Några pinnar på mot perrongerna, andra tar det lugnare och sippar på pappmuggens kaffe. Men ingen missar husbilen och barborden, uppställda på kullerstenen utanför huvudingången. Vad gör polisen här?

– Vi vill höra hur ni upplever stationsområdet och om det finns något ni tycker borde göras för att ni ska känna er tryggare häromkring, förklarar närpolisen Joakim Agnvall för en grupp 20-åringar som kommit fram efter en stunds nyfiket kikande från andra sidan gatan.

För det är just vad Joakim Agnell och hans fyra kolleger gör: de lyssnar och samlar in förslag. Och de gör det på den plats det handlar om. Området runt stationen och de två närliggande torgen, kallat C-triangeln, har en väl dokumenterad problembild och sticker ut i trygghetsmätningar.

Brottsstatistiken är hög, närheten till tågen nyttjas av drogförsäljare och många missbrukare håller till i kvarteret.

– På natten känner man sig inte säker, inte med tanke på vilka personer som hänger här, säger Matilda Nilsson, 24.

I Lund pågår just nu ett av sju pilotprojekt med att ta fram medborgarlöften. En hörnsten i det lokala polisarbetet i den nya organisationen, och en vidareutveckling av de samverkansavtal som polisen idag har med många av landets kommuner.

Lokala problem ska lösas genom att lokal kunskap tas tillvara på ett bättre och mer systematiskt sätt. De enskilda polisernas kunskap, men också kommunens, näringsidkarnas och fastighetsskötarnas – och inte minst medborgarnas.

Fas ett i projektet: att identifiera ett problemområde, krävde inget arbete i Lund. Att det skulle bli C-triangeln var givet. Istället är det nu nästa steg som gäller: att samla in kunskap från dem som bor, arbetar, vistas eller bara brukar passera stationen.

Stina Karlgrund, biträdande polisområdeschef, lägger upp lockbeten på de utställda borden: dumlekolor. Men egentligen behövs de inte. Folk vill prata.

– Det är så mycket lättare att få igång dialoger till fots. Det ger också människor en annan bild av polisen, säger hon.

Joakim Agnell håller med:

– Många tycker att det är för svårt att få kontakt med polisen i dag. Det sporrar mig nu, när vi har möjlighet att faktiskt lyssna på folk.

De öppna mötena på stan är ett sätt att lyssna in medborgarna – och inte bara dem som brukar höra av sig eller hade känt sig manade att komma till ett utsatt möte. Andra sätt är den aktiva Facebookgrupp Lundapolisen har och exempelvis publika chattar, såsom den närpolischefen Jörgen Nilsson har haft i Sydsvenskan just denna torsdag.

– Medborgare i dag kräver att få vara aktiva och ha chans att komma med synpunkter. Men fram tills nu har vi inte hängt med. Ska vi behålla vårt höga förtroende måste vi utvecklas och bli mer transparanta, säger Jörgen Nilsson som också är projektledare för arbetet med medborgarlöften.

Dessutom, menar han, krävs samarbete för att lyckas. Ju fler ögon och öron, desto bättre bild får polisen. En nöt att knäcka är just att se till att allas ögon – allas erfarenheter – räknas.

– Exempelvis diskuterar vi med socialtjänsten hur vi ska hämta in missbrukarnas kunskap. De begår ju brott ibland, men är också själva brottsutsatta, säger Jörgen Nilsson.

I projektledningsgruppen för medborgarlöftena sitter fyra personer från polisen, fyra från kommunen. En fördel för Lund är att det redan sedan tidigare finns ett väl upparbetat och kontinuerligt samarbete med socialförvaltningen, menar han. Därför har de också en gemensam bild av problemen.

För ett par veckor sedan var det dags att även inleda samarbetet med privata aktörer runt stationsområdet. Näringsidkare, fastighetsägare och Skånetrafiken bjöds in till ett första möte. ”Menar ni allvar, vill ni verkligen lyssna?”, frågade en av företagarna.

– När han förstod att det faktiskt är på allvar, att vi vill föra dialog och samarbeta, då lossnade det, säger Jörgen Nilsson.

Det här är en springande punkt, konstaterar Jörgen Nilsson, att bevisa att det inte bara är snack. Ord måste bli till konkret handling. I december ska medborgarlöften vara formulerat. Därefter kommer det att ingå i styrningen av Lundapolisens arbete. För löften ska hållas.

Projektet med medborgarlöften hänger också samman med andra löften. Som att hälften av resurserna i polisregionerna ska finnas i lokalpolisområdena och att myndigheten ska bli mindre hierarkisk. Så är arbetet med medborgarlöften heller inte toppstyrt.

– Min del i det här är att strukturera och bygga upp projektet. Men arbetet är polisernas, de sitter på så mycket kunskap, säger Jörgen Nilsson.

Interna medarbetardialoger är därför lika viktiga som de publika mötena. Mycket tid har också lagts på att förklara och diskutera hur processen ska gå till och löftena fungera.

– Jag är verkligen imponerad över det engagemang medarbetarna har visat.

Polisen står inför en kulturresa, menar Jörgen Nilsson. En resa som han tycker är nödvändig.

– Att det ska ske en maktförskjutning och satsas mer lokalt har visserligen polissverige hört förut. Men jag har aldrig hört det så tydlig som nu.
För att pilotprojektet skulle kunna genomföras på kort tid, runt sex månader, har Lundapolisen fått hjälp med både kommunikationsarbetet och dokumenteringen av processen. En förutsättning, menar Jörgen Nilsson.

Den omfattande rapporteringen är viktig, erfarenheterna från pilotprojekten ska redovisas på en avslutande konferens i Stockholm i mars nästa år och ligga till grund för hur det framtida arbetet med medborgarlöften ska se ut. Målet är att lokala löften tas fram i hela landet och är en del av den nya polismyndigheten styrning.

– Ett bevis på den kulturresa vi nu genomgår är att vi inte har krav på oss att lyckas, som brukligt i vår organisation. Tvärtom. Gör vi fel slipper ju andra att göra samma misstag, säger Jörgen Nilsson.

Utanför stationen står två hästar från rytteriet i Malmö och stampar. Poliserna har ridit runt i stan och samlat åsikter och förslag från hästryggen.
– Folk pratar gärna när man kommer till häst. Vi är lättare att stanna än en bil, säger Anna-Karin Cavalli-Björkman.

Snett över gatan har två tjejer trotsat den kalla höstvinden och slagit sig ner på en uteservering. Fredrik Wahlöö, gruppchef i ingripandeverksamheten i Lund, går fram och presenterar sig och frågar om det finns något polisen kan göra för att de ska känna sig trygga när de tar bussen hem på natten.

– Det bästa hade varit om ni var här oftare, säger Tova Thorén, 20, och får medhåll från sin väninna.

Det är de inte ensamma om att tycka. Det vanligaste önskemålet från lundaborna denna eftermiddag är mer polisnärvaro.

– Jag tycker till och med att ni ska ha en ministation här på plats, säger Harriet Kroon, 76 år.

Men förslagen handlar också om sådant som att trafiksituationen borde förbättras och buskage klippas ner.

– Vissa saker är frågor för kommunen eller Trafikverket. Och det är så det ska vara, att vi ska samarbeta. Ibland kan det handla om små saker som ändå kan göra stor skillnad, säger Joakim Agnell.

Eftermiddagens öppna möte är snart slut. Imorgon väntar nya. I husbilen ligger en rejäl bunt ifyllda papper med kunskap och förslag. Material som ska dokumenteras, liksom all annan insamlad information. Nästa fas är noggrann analys. Slutsatser måste dras om orsak och verkan för att rätt åtgärdsprogram ska kunna tas fram.

– Innan vi går ut med vårt löfte måste vi vara säkra på att vi lovar rätt saker. Och att vi kan hålla löftet, säger Jörgen Nilsson.

Precis som Joakim Agnell konstaterar han att det är viktigt att tydliggöra vilka delar i löftet som ligger på polisens axlar. För, betonar Jörgen Nilsson igen, medborgarlöftena handlar om att hitta lösningar i samverkan och ta tag i små problem innan de blir till stora. 

– Egentligen är det grundläggande, förebyggande polisarbete. Men vi har varit så stressade med allt elände att vi inte alltid hunnit prioritera det vi vet borde göras.

Fakta/  Vad är medborgarlöften?

Lokala medborgarlöften är åtaganden i form av aktiviteter som polisen och kommunen, och eventuellt andra lokala aktörer ger till medborgarna i det lokalpolisområdet. Dessa aktiviteter ska ingå i verksamhetsplaneringen och den lokala styrningen.

Syftet är att säkerställa att lokala problembilder ingår i prioriteringen, att bidra till en mer medborgarnära polis och att skapa möjligheter för medarbetarna att vara med och formulera mål som ligger närmare vardagen och den lokala problembilden.