Lita på ditt inre signalsystem

Poliser har bättre intuition än den genomsnittlige medborgaren. Det säger psykologiforskaren Jonas Nordström, som anser att alla kan träna upp sitt inre signalsystem.

Illustration: Martin HedénEn man kliver in på en polisstation i USA. Han står under övervakning och har med sig sina två döttrar. Polisinspektören som tar emot dem känner genast att något är fel. Mannen pratar märkligt, hans tänder är ruttna och han luktar illa. Flickorna är däremot välvårdade och reagerar inte alls på pappans prat.

Polisinspektören funderar över tänkbara förklaringar till den skeva familjebilden, men finner ingen. Utan att egentligen ha något att gå på, slår hon larm. Hennes beslut leder till att polisen hittar en kvinna som i 18 år varit fånge hos mannen och hans fru, där hon utsatts för systematiska våldtäkter och fött två barn.

– Polisinspektören gjorde en mental simulering där hon intuitivt jämförde olika former av mönster, säger Jonas Nordström, filosofie doktor i psykologi, som skrivit en avhandling om intuition. 

– Hon fick en förnimmelse därför att bilden av pappan och flickorna inte stämde överens och hon övervägde olika förklaringar. När hon inte hittade någon logik i det hon såg, vågade hon gå på den inre upplevelsen att något var fel, vilket ledde fram till gripandet. 

Fallet är ett extremt exempel på intuitionens betydelse i polisens arbete, men enligt Jonas Nordström är det något poliser använder sig 
av dagligen. Många gånger sker 
det helt automatiskt och utan reflektion.

– Man använder det i allt från utredningar och förhör till spaningsarbete. Förmodligen utgår det mesta av polisarbetet från intuitionen.

Jonas Nordström beskriver intuition som en förnimmelse om hur man bör agera i en viss situation. Intuitionen signalerar när något inte stämmer, och kan tala om för oss vilket beslut som är det rätta, men han är noga med att poängtera att intuition inte ska förväxlas med känslor. Det senare kan leda oss på villovägar snarare än att styra i rätt riktning.

Det finns, enligt Nordström, flera sorters intuition som fungerar på olika nivåer. En av dem är expert-intuition, som ofta förekommer inom yrkeskårer där man snabbt måste kunna fatta viktiga beslut, till exempel polisen, militären och räddningstjänsten.

Den sortens intuition beskriver 
han som en kombination av erfaren- 
het och förmåga att känna igen avvikande mönster. När du ställs inför en situation som behöver lösas startar en process i det undermedvetna. Informationen som dina sinnen förser dig med prövas mot olika scenarier i högt tempo.

– Vårt undermedvetna kan processa 50 miljoner bit per sekund medan vårt medvetna bara klarar av 50 bit i sekunden. Det undermedvetna är som en superdator medan medvetandet bara är en miniräknare, men det 
gäller att veta hur man lyssnar av 
superdatorn för att kunna använda den.

En annan form av intuition, som går djupare än expertintuitionen, är så kallad icke-lokal intuition. Det handlar om att uppfatta sådant ögat inte ser och till och med kunna förnimma vad som ska hända innan det sker. I Sverige är forskningen inom det här området begränsad, men internationellt röner det stort intresse, bland annat inom det amerikanska försvaret.  

– De flesta av oss har någon gång upplevt icke-lokal intuition i en eller annan form. Som känslan av att någon tittar på dig. Du känner dig iakttagen, vänder dig om och upptäcker att det står någon där, säger Jonas Nordström.

– Att det fungerar har även visats i vetenskapliga studier och man har också upptäckt att djur har den här förmågan. Det är något som utvecklats under århundraden och är en viktig egenskap för överlevnad. Står du vid ett vattenhål och ska dricka kan det vara livsavgörande att kunna känna om ett lejon iakttar dig.

Förmågan att använda icke-lokal intuition har undersökts på olika sätt. En typ av studier visar att människans autonoma nervsystem kan svara på fara redan innan det händer. Medan inget specifikt sker i kroppen om du tittar på en lugn bild, kan det autonoma nervsystemet reagera flera sekunder innan en hotfull bild presenteras.

– Att det här fungerar är bevisat, men det behövs mer forskning för att förklara varför, säger Jonas Nordström.

Intuition är något vi föds med och som alla bär med sig. Bland uniformsklädd personal är den mer välutvecklad än hos befolkningen i allmänhet, enligt Jonas Nordström. Ändå är det långt ifrån alla som väljer att lyssna till de signaler kroppen sänder. En vanlig orsak att inte använda sin intuition är att känslorna tar överhand. 

– Det kan vara rädsla för vad som ska hända om man har fel, eller en förhoppning om att det inte är så illa 
som man egentligen befarar. Känslor har mycket starkare signal än intuitionen och överröstar därför förnimmelsen om hur man egentligen bör göra.
Inom poliskåren kan nya kolleger vara mer styrda av att göra rätt och agera i enlighet med vad de lärt sig än de mer rutinerade. Och den som jobbat längre kan basera mycket av sitt agerande på erfarenhet från praktiska händelser. Därför är vissa äldre poliser, enligt Nordström, mer benägna att lita på sin intuition än yngre.

– Ju allvarligare konsekvenser ett beslut kan få, desto större är risken att känslorna tar överhand och lurar in oss på fel spår. 

– I vardagliga och helt ofarliga sammanhang har vi sällan några problem att veta vad som är rätt och fel och agera därefter. Men låt säga att du misstänker att chefen förskingrar pengar. Innerst inne vet du att det är så, men du väljer ändå att inte agera av rädsla för att ha fel.

Förhoppningar kan fungera på samma sätt. Du inser kanske att din partner egentligen inte är bra för dig, men gör ändå inget åt det för att du så gärna vill att det ska gå bra.

Men oavsett ålder och år i yrket går det att träna upp sin intuitiva förmåga och bli bättre på att använda den, enligt Jonas Nordström. Det handlar om att lära sig känna igen de signaler kroppen sänder och skilja mellan känslor och intuition. Men det kräver en hel del tid och övning. Sedan barnsben har vi blivit instruerade att tänka ut lösningar, inte lyssna till vår inre röst, och det tar tid att lära om.

– Att bli intuitivt smart är som att lära sig ett nytt språk. Det tar tid 
och kräver övning men alla kan göra det.

Fakta / Så kan du öva 
upp din intuition

Lär dig teoretiskt vad intuition är och hur den fungerar.
Gå tillbaka till situationer när du intuitivt känt att du ska göra något och det senare visade sig vara rätt. Hur kändes de signaler kroppen sände till dig? Blev du exempelvis spänd eller avslappnad, kall eller varm, orolig eller glad? Lär dig känna igen din intuitiva ja-signal och våga lita på den.


Gå tillbaka till situationer när du intuitivt känt att du inte ska göra något, men du gjorde det ändå och det resulterade i problem. Hur kändes de signaler kroppen sände till dig? Lär dig känna igen din intuitiva nej-signal och våga lita på den.


Tänk på tillfällen när känslor (rädslor eller önsketänkande) lurat dig att handla mot din inre röst. När du inte vågat göra något för att du varit rädd för konsekvenserna eller hoppats att något skulle vara på ett visst sätt. Hur upplevde du det?


Öva. Börja med att medvetet följa din intuition i ofarliga vardagssituationer och bygg upp tillit. Gå sedan över till mer känsliga situationer.