”Ett bedrägeri är utredarens skräck"

Mikael Ahola, jurist vid Polismyndigheten i Stockholms län, har nyligen gett ut boken Bedrägeri, en introduktion och handledning för brottsutredare.

Mikael AholaVarför behövs din bok?

– Det saknades en praktisk handledning för bedrägeriutredare.

Hur ska boken användas?

– Som ett stöd för den som fått ett bedrägeriärende på sitt skrivbord. Först kan man läsa en kortfattad beskrivning av det specifika brottet. I avsnittet om handläggning beskrivs de olika stegen i brottsutredningen, förhöret till exempel.

Behöver polisen bli bättre på att utreda bedrägerier?

– Det finns en stor förbättringspotential. Ett bedrägeri är många utredares skräck.

Varför?

– Många uppfattar brotten som abstrakta. Jämfört med ett våldsbrott, där man nästan kan se kniven framför sig, är en skada som orsakats av en digital manöver svårare att greppa. Brottet blir nästan en teoretisk konstruktion. Det kan också vara svårt att hitta spår och säkra bevis i digitala miljöer.

Du tycker inte att bedrägerier borde klassas som mängdbrott. Varför?

– Jag är övertygad om att många av de här brotten begås av grovt kriminella och finansierar grov organiserad brottslighet. För att göra häften med förfalskade rikskuponger eller SL-remsor krävs maskiner. Det är inget man har till mans. Det är ett internationellt problem och kostar samhället enorma summor pengar. Det är snarare att betrakta som grov, organiserad brottslighet än som mängdbrott, även om det begås i mängder.

Hur borde bedrägerierna hanteras?

– Det är inte bara ett polisiärt problem, utan ett samhällsproblem. Vi måste fundera på samverkansformer och se över vilket ansvar olika myndigheter har. Jag saknar en övergripande strategisk ledning av bedrägeribekämpningen, både inom och utanför polisen.

Hur kan brotten förebyggas?

– Här finns mycket att göra. Till exempel måste vi samarbeta mer strukturerat med banker, försäkringsbolag och andra betalningsförmedlare, på deras villkor.

Hur kan bedrägeriutredningarna bli bättre?

– Det handlar i grund och botten om större noggrannhet, att göra saker rätt. Men det handlar också om att göra rätt saker – och inte utreda sådant som inte kan leda till en fällande dom. Ha en dialog med åklagaren. Om han eller hon inte tänker väcka åtal, varför ska just det brottet då utredas? Det finns oerhört många ärenden att beta av.