FN:s förra polischef tar sig an arbetet med nya polisorganisationen

Ann-Marie Orler har nyligen gått från att vara FN:s högsta polischef till att vara nyanställd länk mellan polisen och genomförandekommittén för den nya polisorganisationen.

Ann-Marie OrlerVad innebär ditt nya jobb?

– Att se till att genomförandekommittén för den nya polisorganisationen får ett bra underlag för sitt arbete. De får lägga beställningar till mig, så samlar jag in och kvalitetssäkrar informationen de behöver från polisen.

Du var tidigare högsta chef för FN:s polisenhet. Vad tar du med dig för erfarenheter därifrån?

– Jag har lärt mig att dra nytta av människors olikheter. Jag kan vara en medlare, i den mån det behövs, och använda min diplomatiska sida. De senaste åren har jag arbetat med att reformera polisorganisationer från grunden och det är vad införandet av en enda polismyndighet handlar om.

Vad gjorde du under dina år på FN:s högkvarter i New York?

– Min vision var att göra FN:s polisorganisation mer professionell och det har vi lyckats med till stora delar. Vi har tagit fram policydokument för att standardisera polisverksamheten. I en mission kan poliser från 30–40 olika länder ingå och då måste de arbeta utifrån en gemensam tolkning av polisarbete. Vad innebär närpolisarbete till exempel?

– Vi har också moderniserat rekryteringsprocessen, och gjort den mer effektiv och öppen.

Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit?

– Jag är nöjd med att jag lyckades göra så mycket, och höja nivån. Tanken är att FN:s polisenhet ska vara rustad att ge polischeferna ute på de olika missionerna strategiska råd i hur de ska förhålla sig i olika frågor.

– Jag har också lyft faktumet att vi behöver fler kvinnliga poliser i våra insatser. Mitt mål är att minst 20 procent ska vara kvinnor. När jag började utgjorde kvinnorna sju procent och nu utgör de cirka tio, så det är fortfarande mycket kvar att göra.

Vad kan svensk polis bli bättre på?

– Vi får inte ta för givet att vi kan de mänskliga rättigheterna och förstår de demokratiska principerna. Jag tycker att de borde ingå i grundutbildningen som ett eget ämne. Jag har sett poliser som inte bemöter ungdomar på ett bra sätt, till exempel. Vi måste förstå hur det hänger ihop och vilken roll de grundläggande fri- och rättigheterna spelar för polisens arbete.

Vad ser du för möjligheter med en ny polisorganisation?

– Mycket kan bli bättre med mer enhetlighet i våra arbetsmetoder.

Ann-Marie Orler

Ålder: 51 år.
Bor: Vällingby i nordvästra Stockholm.
Karriären i korthet: Jurist, polischefsutbildad, polismyndighet och RPS, nedslag i privat sektor och ideell organisation, Europarådet och FN.
Intressen: Musik, idrott och skor.
Motto: Var bekväm med att vara obekväm.