Sociala medier fyller sitt syfte

Polisen uppnår i stort syftet med sitt arbete i sociala medier. Det visar en utvärdering av polisens närvaro på Facebook och Twitter.

Utvärderingen visar att polisen når tre av de fyra syften som satts upp för närvaron i sociala medier: Tillgängligheten har ökat, brottsförebyggande information sprids och polisens arbete beskrivs. Det fjärde syftet som är att få in fler tips uppfylls inte fullt ut eftersom inte alla polismyndigheter använder sociala medier för detta ännu.

Det finns enligt utvärderingen en stor nytta och potential både för polisen och för allmänheten att mötas i dessa kanaler.

Enkäten, som bara fanns i polisens sociala mediekanaler, besvarades av 14 200 personer. Av dem tycker 96 procent att polisen ska finnas i sociala medier. 93 procent tycker att informationen är intressant. 80 procent har fått information eller haft kontakt med polisen via sociala medier och lika många är nöjda med den kontakt de haft.  

Även det interna arbetet har utvärderats. Enkät och djupintervjuer visar att sociala medier är till hjälp i polisarbetet.

Rapporten pekar på en del utvecklingsområden, till exempel möjligheten att ta emot tips. Sociala medier bör också än mer integreras i krisplaneringen. Många konton sköts idag av eldsjälar och sociala medier måste införlivas hos fler i den ordinarie verksamheten. Det är också viktigt att fortsätta att värna om myndighetsuppdraget i ton och tilltal. 

100 Facebooksidor

  • Polisen har funnits i sociala medier sedan 2011.
  • Polisen har idag 100 Facebooksidor, 39 Twitterkonton samt en Youtubekanal. Totalt har polisen i dagsläget drygt 500 000 följare.