Polismuseets pappa i pension

Carl-Johan Cronlund, nypensionerad museiintendent, Polismuseet i Stockholm.

Varför är polisens historia viktig?

– Det har funnits en polis i någon form i alla tider och polisen är en viktig del i samhällsutvecklingen. Vår kunskap och våra värderingar vilar på historien. Det vi tycker är tokigt i dag var okej för hundra år sedan. Det finns ett facit i historien. 

Hur berättas polisens historia bäst?

– Varje föremål har en unik historia och man kan utgå från den. Ett originalföremål sätter fantasin i rörelse. Man börjar tänka på sammanhanget det använts i. Vissa föremål kan väcka väldigt starka känslor. I det gamla polismuseet på Kungsholmen hände det till och med att besökarna svimmade. Nu förvarar vi bilder och föremål som är väldigt starka i ett magasin i Tumba.

Varför då?

– Vi ägnar oss inte åt något som kan uppfattas som sensationsmakeri. Folk ska inte må dåligt av att besöka polismuseet. 

Berätta om det hemliga rummet!

– I det gamla museet hade vi ett avskärmat rum med en utställning om våldsbrott. Tanken var inte att det skulle vara hemligt, men det kom att kallas så av besökarna. Där fanns otäcka foton och föremål som berättade om mord och självmord, till exempel en koffert som polisen hittade likdelar i.

Vad var syftet med det?

– Från början ansvarade detektiv-avdelningen för museet, och då var det en utbildningsanstalt för blivande poliser. Det var så kriminalmuseet kom till 1910. Det visade hur brottsutredningarna hade gått till. Vi hade bara bokade visningar, för polisstudenter, vuxna och gymnasieungdomar. Det var 18-årsgräns för besökarna.

Vad hände sen?

– 2005 bytte vi inriktning. Polismuseet flyttade till Gärdet och syftet blev brottsförebyggande, målgruppen barn och ungdomar. Vi har mer än dubbelt så många besökare idag.  Vilket är ditt historiska favoritföremål? – Liljensparres tjänstestav. Liljensparre var polismästare i Stockholm i slutet av 1700-talet, och avslöjade Gustav III:s mördare Anckarström. 

Nu när du går i pension, vad vill du säga till alla historieintresserade?

– Jag vill uppmuntra alla eldsjälar som samlar föremål. I framtiden ser jag gärna ett utökat samarbete, kanske i form av en polishistorisk vänförening. Utvecklingen går så fort nu, före förstatligandet på 1960-talet hade vi 554 polisdistrikt, snart har vi en myndighet. 

Carl-Johan Cronlund 

Ålder: 65 år.

Bor: Sollentuna.

Karriär i korthet: Examen i arkeologi och folklivsforskning, började på RPS informationsenhet 1973. Byggde upp Polishistoriska museet på Polhemsgatan 30 i Stockholm från grunden, och var med i uppbyggnaden av det nya polismuseet på Gärdet 2005. 

Intressen: Släktforskning och polishistoria.