På jakt efter olaglig tobak

För ett år sedan var det enkelt att få tag i illegal tobak i Gävle. Men det har blivit svårare. Nu samarbetar Gävleborgspolisen med Skatteverket, Åklagarmyndigheten, kommunen och tobaksbolagen för att stoppa den illegala försäljningen.

Ni är välkomna, utbrister mannen bakom disken när poliserna stiger in genom dörren. Han ler brett och stoppar händerna i byxfickorna. 

På hyllorna bakom kassan står rader av cigarettpaket och lådor med löstobak. Poliserna konstaterar snabbt att ett av cigarettmärkena inte får säljas i Sverige.

Mannen bakom disken är butiksansvarig och har fått påhälsning av polisen tidigare. Då gjordes ett större beslag av illegal tobak. Trots det fortsätter tipsen om försäljning att strömma in.

– Det är för mycket vinst i den illegala försäljningen och för liten risk att åka fast, säger Ida som är polis i Gävleborgs län. Hon och kollegan Sara driver sedan ett år tillbaka arbetet mot den illegala tobakshandeln i den södra delen av länet. 

I början av förra året publicerades en undersökning av Handels utredningsinstitut, HUI, som visade att Gävle var staden där det såldes mest oregistrerad tobak i hela landet. Resultatet blev startskottet för ett nytt arbetssätt mot den illegala handeln.  

Ett team av representanter från polisen, Skatteverket och kommunen bildades. Tillsammans har de hittills genomfört 35 tobakstillsyner, det vill säga kontroller av butiker som säljer tobak. Syftet är att upptäcka eventuell illegal försäljning. Ofta leder en tobakstillsyn till att de upptäcker andra brott. 

– Det kan vara allt från illegal arbetskraft till försäljning av droger och alkohol, säger Ida och dyker ned bakom den trånga disken. Hon hittar snart cigarettpaket med fransk text. 

– Det är mina cigg, säger den butiksansvarige och förklarar att han brukar lägga saker i kassan eftersom han inte får plats med allt i fickorna. Cigaretterna har han köpt av en man på gatan. En man han inte minns namnet på. 

Idag gör de tobakstillsyn i två butiker i centrala Gävle. Fyra representanter från Skatteverket är med som sakkunniga när det gäller bokföringen. En representant från kommunen kontrollerar att butikerna uppfyller alla krav som ställs vid försäljning av tobak. Det är till exempel inte tillåtet att göra reklam för tobak utanför butiken eller sälja cigaretter styckvis. Med hjälp av Skatteverkets och kommunens expertis och befogenheter kan polisen lättare komma åt den illegala försäljningen och dem som ligger bakom. 

– Det finns en tydlig koppling till organiserad brottslighet. Vi ser att samma personer är kopplade till flera butiker i vår region och i andra delar av landet, berättar Sara och skriver några rader i sin anteckningsbok.

Det är inte alltid butiksägarna själva som väljer att sälja den illegala tobaken. En del av dem har blivit utsatta för påtryckningar. 
– Några vågar säga nej till att sälja, andra inte, säger Ida och fiskar fram en karta med vita tabletter ur kassa-skrinet.  Tabletterna ger en morfinliknande effekt och är narkotikaklassade.  
– Vi kan säga att de är mina, säger den butiksansvarige men rättar sig snabbt. 
– De är mina. De är för mitt ben. Han hävdar att han köper dem av en kompis. 

Mannens breda leende har bytts ut mot en flackande blick och korslagda armar. Han suckar djupt och tar sig för pannan. 

Samtidigt pågår en tobakstillsyn i den andra butiken. Även där hittar man illegal tobak. Det genomförs dessutom husrannsakan i två lägenheter med koppling till butikerna.  

Butikerna som säljer illegalt ligger ofta strategiskt placerade – centralt och nära skolor. Många av dem som köper är ungdomar. 
– De köper cigaretterna eftersom de är billigare. Problemet är att innehållet inte är kontrollerat vilket kan innebära en större hälsorisk. Det finns dessutom forskning som visar att en tidig tobaksdebut kan vara en inkörsport till narkotikamissbruk, berättar Sara. 

Tester har visat att de illegala cigaretterna innehåller allt från slaktavfall till avföring och helt andra gifter än de som står på innehållsförteckningen. 

Sara söker igenom det trånga lagret i butiken. Hon undersöker några cigarettpaket med en uv-lampa och studerar siffrorna på paketen. Alla paket ska ha individuella numreringar, något som tillverkarna av illegala cigaretter ofta misslyckas med.  

Vissa förfalskningar är så skickligt gjorda att det kan vara svårt att skilja dem från den äkta varan. Men det finns knep. Till exempel kan varningstexten på cigarettpaketen vara felstavad, det kan vara fel antal cigaretter i förpackningarna och de små nålsticken i filtret kan vara oregelbundet placerade istället för i raka rader. För att få veta exakt hur förpackningarna ska se ut rådfrågar Ida och Sara de svenska tobaksbolagen. 

Även priset kan avslöja en förfalskning.
– För att en butik ska gå med vinst måste ett paket cigaretter kosta minst 38 kronor. Om det säljs för mindre är det troligtvis illegala ciga-retter det rör sig om. Den svenska staten förlorar drygt 1,8 miljarder i skatteintäkter varje år på den illegala försäljningen, berättar Ida och fortsätter söka igenom lådor, hyllor och skåp vid kassan.

Väl synligt på en hylla står plastlådor med löstobak, så kallad råtobak. Priset på lådorna är för lågt för att butiken ska göra en vinst när tobaksskatten är avdragen. Ida packar ned lådorna tillsammans med några cigarettlimpor i pappåsar för vidare analys.  

En strid ström av kunder stiger in i butiken. En kund vänder direkt i dörren när han får syn på polisuniformerna. En kille med frånvarande blick går fram till kassan och ber om ett paket cigaretter. Han sträcker fram en tjuga. Den butiksansvarige plockar snabbt fram en fullklottrad kassabok och skriver upp summan för ett cigarettpaket. 
– Vi får ta det på krita, säger han och ler urskuldande mot poliserna.  

När Ida och Sara har sökt igenom alla utrymmen och packat ned bevismaterialet börjar de känna sig klara. Den här gången hittade de betydligt mindre illegal tobak i butiken än förra gången. 

– Kan jag gå ut och ta en cigg? frågar den butiksansvarige för tredje gången. Han fiskar upp en tändare och ett paket cigaretter ur fickan. Cigaretter av ett märke som inte får säljas i Sverige. 

Han drar några djupa bloss och ser långt efter poliserna när de svänger ut från parkeringen.   

Sara och Ida vill inte medverka med sina efternamn. 

Nya riktlinjer 

I juni kommer nya nationella riktlinjer för tobakstillsyn där Sara och Ida har bidragit med sina kunskaper.

  1. Före besöken: Inhämta kriminalunderrättelser (via KUT:en). 
  2. Bra förstahandsåtgärder på plats, med noggrann dokumentation.
  3. Bra rättskedja, från patrull på plats till det att åtal väckts.
  4. Samarbete med andra myndig-heter, som kommunen och
    Skatteverket.  

Resultatet

Det nya arbetssättet med tobakstillsyner infördes för ett år sedan. Hittills har inget beslag lett till åtal men nio utredningar lämnas inom kort över till åklagaren.   Kontrollerna i reportaget resulterade i beslag av 31 cigarettlimpor, 71 cigarettpaket och en karta narkotikaklassat läkemedel.