Rikspolischefen: Kraftsamling och samarbete

Våldet i offentlig miljö har minskat de senaste åren. Samtidigt har användningen av skjutvapen blivit vanligare. Det är en utveckling som måste brytas.

Rikspolischef Bengt SvensonSkottlossningar beror i hög grad på omständigheter som Polisen har svårt att påverka. Men vi ska givetvis anstränga oss hårt och göra allt vad vi kan för att stoppa dem.

Den senaste tidens skjutningar i Göteborg har också bemötts med kraftfulla åtgärder. Efter skottlossningen i början av september som slutade med att två män avled, har det hållits över 300 förhör. Ett noggrant utredningsarbete pågår och Polisen i Västra Götaland har tagit hjälp av Rikskriminalpolisen och Hallandspolisen. Signalen är tydlig: Den som använder skjutvapen kommer inte lätt undan.

Operation Alfred i Malmö under förra året är ett annat exempel där Polisen kraftsamlade och samarbetade nationellt för att stoppa och förebygga skjutningar.

Många av de skottlossningar som skett har haft kopplingar till organiserad brottslighet, vilken bland annat består av narkotikahandel, utpressning och människohandel. Det är inte en brottslighet som ryms inom några länsgränser, utan måste bekämpas genom samarbete inom polisorganisationen.

Vi ser också hur en allt större del av mängdbrottsligheten skrider över länsgränser. Rörliga ligor som begår inbrott runt om i landet och bedrägerier över internet är två exempel på sådan brottslighet.

Att vi hjälper varandra vid skjutningar och att vi under senare år utvecklat samarbetet för att möta grov brottslighet och gränsöverskridande mängdbrottslighet, är goda exempel på hur vi agerar med ett nationellt perspektiv.

Brottslighetens utveckling och samverkan mellan olika delar av polisorganisationen visar också på nyttan med att bli en nationell myndighet och på behovet av beslut som ger en organisation utifrån verksamhetens krav. Det kommer att underlätta samarbetet och göra det enklare att kraftsamla när så krävs.

Vår förmåga till kraftsamling och samarbete var också tydlig vid kommenderingen som genomfördes när den amerikanske presidenten Barack Obama nyligen besökte Stockholm.

Med bara ett par veckors varsel planerade och organiserade Stockholmspolisen tillsammans med Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen den viktiga uppgiften att hantera säkerheten vid besöket. Det kom också poliser från andra delar av landet till huvudstaden för att bistå.

Det gjordes ett storartat jobb av alla som deltog. Vi visade professionalitet i både planering och genomförande. På ett lugnt och metodiskt sätt levde vi upp till de stora säkerhetskraven. Det stärkte sannolikt – och välförtjänt –  förtroendet för svensk polis.

Att just vårda och stärka förtroendet för Polisen är en nyckelfråga för vår verksamhet. Allmänhetens förtroende för oss är nödvändigt om vi ska klara vårt trygghetsskapande uppdrag och är ofta en förutsättning för att klara upp brott. Vi måste också vara medvetna om att förtroende är något som ständigt behöver förtjänas.

Därför ska vi alltid påminna oss om vår värdegrund. Den är grunden för ett förtroendeskapande agerande gentemot allmänheten. Både i det direkta bemötandet och i hur vi följer regler och rutiner i vårt arbete. Förväntningarna på oss är med rätta höga.

Vi ska sträcka på oss för alla de insatser vi gör varje dag där vi lever upp till förväntningarna. Vi ska också vara självkritiska när vi ifrågasätts. Ödmjukhet samt förståelse för omgivningens krav är viktigt för att skapa förtroende.