Rikspolischefen: Stark insats i svårt läge

Nu är jag tillbaka på jobbet efter att ha varit sjuk sedan i början av maj, då jag fick jag en spricka på kroppspulsådern. Att vara tillbaka på jobbet är fantastiskt och jag vill tacka för allt stöd jag fått.

Rikspolischef Bengt SvensonAtt under en tid kunnat följa Polisens arbete utifrån, har samtidigt varit intressant och gett perspektiv. Inte minst under de våldsamma upplopp som inträffat under våren, i framför allt förorter till Stockholm.

Jag har varit orolig för de risker som både poliser och allmänhet utsatts för. Men jag har också imponerats av det polisarbete som utförts.

I media framfördes i början kritik där Polisen utpekades som medskyldig till att upploppen startat och anklagades för att inte bemött människor väl. Snart blev dock debatten mer nyanserad. Det har visats förståelse och getts ett erkännande för att Polisen hanterat en svår situation och löst den bra, trots stora påfrestningar.

Det var viktigt att debatten om orsaken vidgades. Upploppen grundar sig i problem som varken beror på eller kan lösas av Polisen enbart. I allt brottsförebyggande arbete har vi självklart en viktig roll, men vi kan aldrig ensamma förebygga sådana situationer.

Att vi är bra på att hantera oroligheter har vi för övrigt fått ett internationellt erkännande för. Efter EU-toppmötet i Göteborg 2001 utvecklade vi den särskilda polistaktiken, SPT.

Den har nu lyfts fram som ett gott exempel av det europeiska forskningsprojektet GODIAC. Vi kan med andra ord konstatera att vi internationellt ligger i framkant när det gäller förmågan att hantera större oroligheter och folksamlingar. Det ska vi vara stolta över.

Vårens upplopp har krävt stora resurser och under sommaren sker nu på många håll som alltid planlagda kommenderingar för all sköns festligheter som hör årstiden till.

Jag har tidigare pekat på behovet av att förstärka kärnverksamheten - och resursbehovet till kommenderingar är en del i det. Innan vi inrättar ytterligare enheter eller funktioner ska vi alltid fråga oss: bidrar det till att vi förhindra eller utreder fler brott? Vore det inte bättre att förstärka den befintliga verksamheten?

Frågan om Polisens resursanvändning har också studerats av Brottsförebyggande rådet i en ny rapport. Där har man granskat hur de nya poliserna tagits till vara. Vi måste studera rapporten noga och då inte minst vad som där sägs om att en stor del av de extra resurserna lagts på specialistfunktioner istället för den händelsestyrda verksamheten.

Brottsförebyggande rådets rapport är också intressant läsning därför att den sätter de senaste årens resurstillskott i ett perspektiv. Rapportförfattarna påpekar att den totala anmälda brottsligheten har ökat i snabbare takt än Polisens arbetskraft. Lägg till detta vad konstaterats i en annan rapport, nämligen att brottsstrukturen under senare år förändrats med en kraftig ökning av vissa typer av komplicerade brott, som exempelvis bedrägerier med hjälp av internet.

Det är självklart och bra med tydliga krav på resultat, men det är även bra att det i debatten tillförs information som breddar perspektivet och sätter våra förutsättningar i ett sammanhang.

Till sist vill jag önska dig en fin sommar: såväl bra arbetsveckor som en trevlig semester.

 För övrigt…
…är det bra att de nya regionerna följer dagens samverkansområden.

[Error: No property "Col2PuffEditor".]