Överdirektör Maria Bredberg Pettersson: Bättre för skiftesarbetare

Som överdirektör vid Rikspolisstyrelsen är jag rikspolischefens ställföreträdare, och eftersom Bengt Svenson nu är sjuk har jag trätt in i hans ställe. Därför skriver jag också ledaren i detta nummer av Svensk Polis.

Maria Bredberg Pettersson 2009Just nu gör genomförandekommittén en stor rundresa i landet för att möta och lyssna till poliser och civilanställda i verksamheten. Syftet är att säkerställa att det finns ett bra beslutsunderlag. Utgångspunkten är att den nya Polismyndigheten ska byggas underifrån. 

Efter denna fas med fördjupningsdialog väntar konkreta beslut. Närmast regionindelningen med geografiska gränser och huvudorter. I slutet av 2014 ska hela den nya organisationsstrukturen och delegationsordningen vara klar. 

Tillvägagångssättet är betryggande. Jag vet hur mycket kunskap som finns att hämta i vår verksamhet och det borgar för bra beslut.  

Men vi står inte stilla i väntan på den nya organisationen. Vi fortsätter att utveckla verksamheten och strävar efter att skapa bästa möjliga förutsättningar för att lösa våra arbetsuppgifter. 

Moderniseringen av it-systemen är en del av den utvecklingen. Rar, Durtvå och alla olika blanketter behöver ersättas med ett enhetligt och effektivare system. Därför utvecklar vi Polisens utredningsstöd, Pust, men det har visat sig vara en större utmaning och en svårare uppgift än vi räknat med.

Ambitionen kvarstår dock och Rikspolisstyrelsen arbetar hårt tillsammans med de polismyndigheter som nu använder Pust i det utvecklingsarbete som pågår för att skapa ett så enkelt och användarvänligt system som möjligt. Jag hoppas att ni har tålamod på vägen dit.

Sedan en tid tillbaka har Rikspolisstyrelsen också diskuterat med Polisförbundet om hur vi kan förbättra arbetstidsavtalet, ATA. Det är viktigt att villkoren är rimliga, och även det handlar om förutsättningar för ett bra polisarbete. 

Jag vet att alla i Polisen arbetar hårt, men de som arbetar treskift sliter extra hårt och det har varit tydligt att det funnits ett behov av att förbättra villkoren för skiftarbetet.  

Nu har Rikspolisstyrelsen och Polisförbundet gemensamt hittat en lösning för detta. Rikspolisstyrelsen för i nuläget diskussioner med de övriga facken om en liknande lösning.  Kompensationen för att arbeta långa nätter ökar och vi har kommit överens om ett riktvärde om 23 arbetspass per sexveckorsperiod för dem som arbetar treskift. För de flesta innebär det åtta fridagar mer per år. 

Vi var i ett tidigt skede överens med Polisförbundet om dessa förbättringar. Frågan som tagit tid har varit hur arbetstidsminskningen ska finansieras. Den lösning vi kunnat enas om med Polisförbundet är att en del av pensionsavsättningen skjuts upp för framtidens nya poliser.   Det är bra att vi behåller den fördelaktiga pensionslösningen samtidigt som vi nu förbättrar för alla som arbetar i skift. 

Jag är glad att vi nu, utifrån de resurser vi tilldelas och det uppdrag vi har, kan förbättra arbetstidsavtalet. Vi ska alltid sträva framåt, i alla delar av verksamheten.       

För övrigt… gläds jag åt att svensk polis får internationellt beröm för sitt dialogarbete vid demonstrationer. 

[Error: No property "Col2PuffEditor".]