Rikspolischefen: Vi satsar för att utvecklas

Ett nytt år har börjat. En tillbakablick på det gångna året visar att vi gjorde flera satsningar för att utveckla vårt sätt att jobba.

Rikspolischef Bengt SvensonVi satsade hårdare mot livsstilskriminella i ett arbete som successivt stärktes under året. Vi satsade mot seriebrottslighet och knäckte några av de kriminella ligor som begår brott över hela landet. Vi bidrog till att minska våldet i offentlig miljö genom att finnas på brottsutsatta platser vid tider då brott ofta begås. Vi gjorde det på flera sätt betydligt svårare för den organiserade brottsligheten. Vi utvecklade tillsammans med skola och socialtjänst metoder för att stoppa unga som är på väg in i en kriminell bana. 

Nu ska vi fortsätta med dessa satsningar i år och låt oss även på andra sätt förstärka hur vi jobbar. 

Det är nödvändigt för att vi ska kunna utreda fler brott. I fjol utredde vi färre brott än året innan. För att vända den trenden måste vi möta förändringar när det gäller vilka brott som begås, samtidigt som vi måste göra allt vi kan för att utredningsarbetet ska fungera så effektivt som möjligt. Jag vet att många arbetar för att åstadkomma detta och jag såg bra exempel på utvecklingsarbete när jag under hösten och vintern besökte polismyndigheter. 

Ytterligare ett sätt att finna mer kraft för att förhindra och utreda brott, är att vi hjälps åt med att i ännu högre grad koncentrera vårt arbete mot det polisiära kärnuppdraget. Vi har förvisso många arbetsuppgifter vi inte kan välja bort och vi är redan bra på att prioritera, men jag tror ändå att det finns ett utrymme för att fokusera mer av vår tid på grundläggande brottsbekämpning.

Ibland ser jag exempel på en allt för yvig organisation och för snåriga rutiner. Innan vi startar något nytt och inrättar ytterligare enheter bör vi därför alltid ställa oss två frågor: bidrar det konkret till brottsbekämpningen och vore det bättre att stärka den befintliga verksamheten?

En annan viktig faktor är att arbeta ännu mer mot ungdomsbrottsligheten. Att få stopp på unga som är på väg in i en brottslig bana är som vi alla vet en av de bästa brottsförebyggande insatserna.

Vi måste därför bli snabbare på att utreda ungdomsbrott, så att samhällets reaktion kommer så snart som möjligt. På flera håll har man lyckats korta handläggningstiderna och de framgångsrika metoderna måste spridas. 

I debatten om kriminalitetens omfattning och Polisens arbete, glöms det ofta att brottslighetens struktur förändras över tid. Bland annat har antalet svårutredda brott som sker via internet ökat. Vi måste givetvis bli bättre på att bekämpa dessa brott, men debatten om kriminaliteten och hur den ska åtgärdas måste även handla om hur brottsligheten förändras.

Det ska heller inte glömmas att delar av kriminaliteten pressas tillbaka och att den senaste Nationella Trygghetsmätningen från Brå visar att medborgarna upplever sig allt tryggare.

Med detta vill jag säga att vi på många sätt gör ett bra jobb, men jag vill också understryka hur viktigt det är att vi arbetar för att utreda fler mängdbrott. Det kräver medborgarna med all rätt av oss och vi måste hjälpas åt inom hela Polisen för att åstadkomma detta.