Rikspolischef Bengt Svenson: Vi satsar mot bedrägerierna

Brottsligheten förändras. Det ser vi tydligt i den kraftiga ökningen av bedrägerier. De senaste sex åren har antalet bedrägerier mer än fördubblats. Fakturabedrägerierna har ökat med hela 400 procent. Numera är nästan vart tionde brott ett bedrägeri.

Rikspolischef Bengt SvensonEn viktig anledning till ökningen av bedrägerier är att kriminella hittat en ny arena genom internet och digital betalning. Bedrägerier som sker genom internet har ökat med 1 400 procent sedan 2006. Att internetbedrägerierna ökar betyder inte bara att det blir fler brott, utan också att vi får många svårutredda brott som exempelvis kan ha begåtts via en server utomlands.

För att hantera den stora ökningen av bedrägerier måste vi utveckla vårt arbete. Just därför har jag beslutat om ett nationellt center mot bedrägerier, som ska drivas av polismyndigheten i Stockholm.

Centret ska arbeta på tre sätt. För det första brottsförebyggande så att färre människor blir lurade. För det andra metodutvecklande när det gäller hur vi utreder brotten. För det tredje brottssamordnande så att vi kan agera bättre mot brott som sker på olika håll i landet och som har samband med varandra.

Men det räcker naturligtvis inte med detta center för att vässa vår förmåga att bekämpa bedrägerier. Utvecklingsarbete och omfördelning av resurser måste ske i varje polismyndighet.

Verksamheten ska anpassas efter brottslighetens förändring. Sådana anpassningar har vi gjort många gånger inom Polisen när brottsligheten skiftat karaktär och vi har hanterat dem bra. Så ska vi göra även denna gång.

Låt oss också ha förändringen av brottsligheten i åtanke i diskussionerna om Polisens utredningsresultat. Vårt resultat måste ses i perspektivet av hur brottsstrukturen ändras och där bland annat svårutredd brottslighet som bedrägerier samt hot och förföljelse på internet ökar.

Vi ska naturligtvis sträva efter att bli effektivare i hela vår utredningsverksamhet, men såväl i debatten som i vår planering måste brottsstrukturens förändringar vägas in.

Samtidigt som vi anstränger oss än mer i utredningsverksamheten, ska vi också påminna oss om att vi lyckats med två av våra viktigaste uppdrag: ökad trygghet och minskad brottslighet.

Tryggheten i samhället ökar, enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning som presenterades i början av året. Andelen personer som känner sig trygga när de går ut sent på kvällen har ökat och är nu 85 procent. Jag tror att vår ökade synlighet bidragit till det.

Den anmälda brottsligheten har under samma tidsperiod minskat med en procent, och detta alltså även inräknat att bedrägerierna ökat. Bland annat har antalet anmälda inbrott i bostad minskat med sju procent och våldsbrott i offentlig miljö har minskat med åtta procent. Jag är övertygad om att vi bidragit till denna utveckling, genom vårt arbete mot livsstilskriminella och vårt arbete med att i yttre tjänst finnas på rätt plats vid rätt tid.

Låt oss vara stolta över detta, när vi nu arbetar för att möta ökningen av bedrägerier och att överlag utreda allt fler brott.