Är polisen bra på att utreda it-brott?

Ulrika Sundling, kommissarie på RPS, med ansvar för hur polisen ska arbeta mot it-relaterad brottslighet.

Ulrika Sundling. Foto: Johanna Orre

– Kompetensen varierar, det ser väldigt olika ut i olika delar av landet. Vi har många duktiga it-forensiker men vi behöver bli bättre på att hantera it-brott i det första skedet, som att veta vilka spår som kan säkras. Polisens kunskap om hur man kan använda it-information i brottsutredningar brister. Vi måste öka den breda kompetensen. Alla måste kunna lite mer.

Kan du ge exempel på vad alla måste kunna?
– Att omhänderta information  som kan användas i en utredning. Vi har ett halvår på oss att be internetoperatörer om ip-nummer, till exempel, för så länge måste de lagra informationen. Det är också viktigt att veta vilka spår man själv lämnar på nätet.

Hur kan polisers kunskap om it-brott höjas?
– Jag skulle gärna se att it-brottsaspekten finns med i större omfattning i grundutbildningen, och i vidareutbildningen till förundersökningsledare. Det är inte av ovilja utan av ren okunskap som mycket information går förlorad i brottsutredningarna idag. Nu pågår en översyn av befintliga utbildningar.

Vad är it-relaterad brottslighet egentligen?
– Alla brott där it är en viktig del och där något tekniskt hjälpmedel – till exempel ett mejl eller sms – har betydelse för utredningen. 

Vad har ni på gång just nu?
– Nu inleder vi en förstudie om ett nationellt it-brottscenter. I januari startar Europol sitt så kallade EC3, som blir det europeiska navet för utredningar av internetrelaterade brott, och de vill ha ett motsvarande  center i medlemsländerna. Vi kartlägger förutsättningarna för ett kompetenscenter i Sverige. Vi planerar att göra en översyn av lagstiftningen för att ta reda på hur polisen ska arbeta mot it-brott, vad som styr arbetet och var gränserna för det tillåtna går.
 

Ulrika Sundling


Familj: Man och en son.
Bor: Gård på landet utanför Uppsala.
Karriären: Dataingenjör, polis, senast på Rikskriminalpolisens it-brottsektion.
Intressen: Naturen och mina djur: får, hästar och en hund.
Text och foto: Johanna Orre