Tandläkaren som blev kriminaltekniker

Hon har en bakgrund som tandläkare och rättsodontolog. Det ger Anna Jinghede en annorlunda infallsvikel i hennes nya yrke, som kriminaltekniker.

Våren 2005, några månader efter tsunamin, blev Anna Jinghede kallad att delta i svenska id-kommissionens omfattande identifieringsarbete i Thailand. Hon arbetade då som tandläkare på Folktandvården i Örebro.

De sammanlagt fyra månaderna i Phuket, då hon jobbade sida vid sida med kriminaltekniker, blev en vändpunkt för Anna Jinghede som i tonåren drömde om att bli polis. Hon bestämde sig för att söka in till Polishögskolan, med målet att jobba som just kriminaltekniker.

– Intrycken i Thailand var av förklarliga skäl många och bitvis mycket tunga, och jag blev brutalt påmind om livets sårbarhet, säger hon.

En inre resa

– När man är involverad i en sådan arbetsuppgift under så lång tid blir det som en inre resa. Jag började fundera på mina livsval, och där var yrkesvalet en aspekt. Jag kom till insikt om att man ska göra det man funderar på och drömmer om.

Det hon upplevde som svårast under identifieringsarbetet var att se de omkomna barnen.

– Tanken på hur deras sista minuter måste ha upplevts gjorde ont.

Anna Jinghede säger att hon känner en slags överlevnadsskuld, samtidigt som hon tror att hennes deltagande i operationen i Thailand gjort henne till en bättre människa.

– Jag känner en enorm tacksamhet över att få leva och förvaltar min tid bättre, och jag har blivit känslig för gnäll över småsaker.

Flitig som föreläsare

Sedan polisexamen 2009 har Anna Jinghede varit tjänstledig från Folktandvården. Men hon släpper inte sitt gamla yrke helt – hon har skrivit en bok om akuttandvård och är snart klar med en om tandvårdens lagstiftning.

Hon är flitigt anlitad som föreläsare, och har flera gånger varit moderator på symposier på tandläkarstämman, bland annat om identifieringsarbetet i Thailand och efter massakern på Utøya.

Under åren har Anna Jinghede ägnat mycket tid åt att försöka öka kunskapen inom tandvården om misshandel och övergrepp.

– Det finns ingen annan institution i samhället som följer barn och unga under så lång tid som tandvården.

I januari fick Anna Jinghede sin mastersuppsats inom området käkkirurgi godkänd.

– Det är en 15 års retrospektiv kartläggning av frakturer i underkäken.

Skador i mun och käke

Anmärkningsvärt är att de flesta kvinnor med käkfrakturer uppger att de fått den efter ett fall, medan män uppger att de fått den efter misshandel. I verkligheten vet vi att många kvinnor inte vågar berätta hur det ligger till.

Forskning är något som Anna Jinghede vill fortsätta med vid sidan av sitt arbete som kriminaltekniker. Hon planerar nu en rättsmedicinsk studie med kriminaltekniska infallsvinklar i samarbete med en rättsläkare. Den ska handla om fall där förövaren efter att ha dödat andra också tar sitt eget liv.

Anna Jinghede menar att hon har nytta av sina tidigare erfarenheter i sitt nuvarande arbete som kriminaltekniker, och tycker att arbetsgivaren skulle kunna utnyttja det mer.

– Jag skulle exempelvis kunna sprida kunskap om att uppemot 70 procent av skadorna vid misshandel finns i ansikte och mun. Man bör därför i större utsträckning begära in rättsintyg från tandläkare.

Tidigare i år medverkade Anna Jinghede tillsammans med sin chef och kollega Tony Möörk i tv-programmet Veckans brott, där de i en serie undersökte ett fingerat fall.

– Man kan väl säga att vi genomförde undersökningarna ”by the book”. Det finns ett stort värde i att öppna upp för allmänheten och låta dem följa vårt arbete, vilket skiljer sig stort jämfört med det som kan ses i de populära CSI-serierna i tv.

Vilka skillnader och likheter finns mellan dina båda yrken?

– Det är faktiskt mycket som är likt. I båda yrkena handlar det om problemlösning, att ha en känsla för detaljer och att det kan vara ganska tålamodsprövande. En skillnad är att kriminalteknikeryrket är mer varierande och omväxlande. En annan är att det inom polisväsendet är längre mellan toppen och botten i hierarkin, i tandvården har man större närhet till högste chefen. En annan skillnad är lönen.

– Som tandläkare hade jag nästan 15 000 kronor mer i lön i månaden, säger Anna Jinghede som trots detta är nöjd med valet att förverkliga sin polisdröm.