"Revadebatten handlade om något helt annat"

Sören Clerton, chef för centrala gränskontrollenheten på Rikskriminalpolisen svarar på fem frågor kring Revadebatten.

Vad handlar Reva om?

  – Reva, som står för Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete, går ut på att jobba effektivare och beta av verkställighetsärendena snabbare. Det är ett delvis EU-finansierat samarbete mellan Migrationsverket, polisen och Kriminalvården som drivits i projektform sedan 2009 och förkortat ledtiderna. Det frigör resurser hos myndigheterna, kortar ner väntetiderna för dem som ska utvisas och frigör plats i Migrationsverkets förvar för nyanlända asylsökanden. Men debatten om Reva har handlat om något helt annat.

Vad är kopplingen till ”jakten på papperslösa”?

– Det finns ingen direkt koppling till inre utlänningskontroller, men resurser som frigörs genom ett effektivare verkställighetsarbete kan användas till att göra fler inre utlänningskontroller.

– Debatten som tog fart när Stockholmspolisen kontrollerade id i tunnelbanan förde med sig en del missförstånd. De hade inte ens börjat jobba med Reva i Stockholm då. De gjorde inre utlänningskontroller, som handlar om att hitta människor som inte har rätt att vistas här. Inre utlänningskontroller har gjorts sedan länge och ska också göras i enlighet med de lagar och regler som finns.

Har polisen begått fel när de gjort id-kontroller?

– Det kan finnas enstaka poliser som gjort fel, men utbildningen är i enlighet med Utlänningslagen och Rikspolisstyrelsens föreskrifter. Det är inte något systematiskt fel eller metodfel. Om enstaka poliser inte följt regelverket får det åtgärdas genom normala disciplinåtgärder, men för närvarande känner jag inte till några sådana ärenden, varken hos polisen eller JO, så det är svårt att veta hur stort det här problemet egentligen är.

Vad har debatten lett till?

– Poliser blir ifrågasatta när de gör id-kontroller, även av helt andra skäl. Vi har en förpliktelse att göra kontroller, det har med brottsbekämpning och inre säkerhet att göra. Det är farligt om poliser börjar tveka inför att ingripa. Det kan leda till passivitet som drabbar den laglydige medborgaren i förlängningen. Polisen ska känna att man har stöd att göra sitt jobb.

Har du något medskick till politikerna?

– Vi har en reglerad invandring i Sverige och alla asylärenden prövas av Migrationsverket eller av domstol. Sedan vi gick med i Schengen har vi även ett ansvar inför EU. Man kan önska att polisen fick ett bättre stöd när vi försöker göra vårt jobb. Verkställighetsärenden och utlänningskontroller kan vara obehagliga arbetsuppgifter, men tänk om polisen undvek alla uppgifter som är obehagliga? Det är lätt att säga hur polisen inte får gå tillväga, men hur ska vi göra istället?

Inre utlänningskontroller

  • Polisen kontrollerar att utlänningar som uppehåller sig eller arbetar i Sverige har rätt att göra det.
  • Kontrollen får inte göras enbart på grund av att någon har ett utseende, namn eller språk som uppfattas som utländskt.
  • Kontroll kan ske om polisen har grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig i landet, eller vid annan anled-ning till kontroll, till exempel vid id-kontroll i samband med trafikkontroll eller i en brottsutredning.

Verkställighetsarbete

Polisen ska verkställa besluten om avvisning eller utvisning och det kan ske med tvång.